Mentalt fokus

Detta är åttonde och sista delen i en artikelserie om poker psykologi.

Klöver nio och tio hålls upp

Låt säga att du spelar heads-up matcher mot en klart sämre spelare. Hur många gånger utav tio kan du räkna med att vinna i genomsnitt? Tio utav tio? Glöm det, tio av tio existerar inte i poker. Låt oss säga någonstans mellan sex till sju gånger av tio. Efter en avrundning hamnar vi på sex av tio.

Alltså förlorar du ungefär fyra gånger av tio mot en underlägsen spelare och som orsak till detta finns en viss komponent – otur.

Vad resulterar detta således i på det mentala planet? Jo, sex av tio gånger kan du rycka på axlarna medan du konstaterar att du just vann mot en svagare spelare. Inget kunde vara naturligare. Däremot kan det vara svårare att rycka på axlarna de andra fyra gångerna, det kan snarare handla om en del irritation. Det finns uppenbarligen en obalans här då känsloyttringarna tenderar att väga över negativt.

Detta är smärtan i poker för pokerspelare som ofta möter sämre spelare än sig själva. Det enda som gäller är att kunna uthärda och hela tiden vara förtrogen med faktumet att poker är delvis ett turspel.

Även om du är överlägsen din motståndare kan du inte hålla borta slumpmomentet från spelet. Det går inte att beräkna slumpmomentets inflytande i procent totalt sett, men fyra outs på river är och förblir cirka 8,7% och du kommer förlora knappt en gång på elva i dessa lägen, därutöver kommer du förlora än oftare i mer marginella situationer.

Realistisk förväntan
Tänk så här: det är sant att du kommer vinna ibland mot en underlägsen spelare i en heads-up match, det är också sant att du kommer vinna majoriteten av matcherna mot samma spelare. Fast mer än så är det inte. Om du klarar att förlora ungefär 4/10 utan att tappa humöret då kommer din ROI (return of investment) i slutändan innebära pengar. (Om du undrar är ROI för 6 av 10 vunna matcher i SNG heads-up med standard rake 12,5%.)

Alla artiklar om psykologi i poker:

 

Disciplin – del 1

Tilt – del 2

 

Vilken spelare har mest otur? – del 3


Svängningar – del 4

 

Vinna tillbaka en förlust – del 5

 

Kontinuitet – del 6

 

Livssituation – del 7

 

Mentalt fokus – del 8

 

Av Oscar Sand