Vinna tillbaka en förlust

Låt oss säga att du är en pokerspelare som vinner oftare än förlorar. Trots detta kommer du givetvis råka ut för dagar som slutar med negativt resultat. De mindre förlusterna som inträffar emellanåt är inga större problem eftersom din majoritet av vinster kommer att begrava dessa, men det är värre med större förluster. Detta är femte delen i en artikelserie om poker psykologi.

Klöver kung

Ur ren ekonomisk synpunkt är de stora förlusterna förstås extra negativa, vad som dock ska betonas här är de psykologiska aspekterna kring sådana händelser. Det finns primära och sekundära verkningar i poker som inställer sig efter dessa händelser. De primära är:

  1. Den demoraliserande effekt en större förlust kan ge spelaren i form av bristande förhoppningar.
  2. Den uttröttande effekt som infunnit sig då spelaren under sittningen eventuellt försökt vinna tillbaka förlusten.
  3. Den förbittring som ofta infinner sig vid upplevd otur.

Oftast är alla dessa punkter involverade i den psykologiska process som alstras efter större förluster i poker. Blott en av dessa är nog för att försämra någons spel och då säger det sig självt att speciell vaksamhet över spelrutinen måste gälla. Den förlorande spelaren har antagligen redan själv ett förslag, vilket således är en av de sekundära verkningarna: att vid första möjliga tillfälle vinna tillbaka förlusten. Detta kan nära inpå förlusten upplevas som enda medicinen mot den inträdda disharmonin. Detta är likväl en emotionellt styrd reaktion och endast rationell respons är önskvärd för en vinnande pokerspelare. Att hålla upp en dag eller flera i detta läge är alltså att rekommendera, exakt hur länge är individuellt.

Ilskan i samband med en stor förlust i poker kan vara mycket intensiv, men den tenderar att ganska snabbt mattas av.

En annan viktig sak är denna: en spelare som i genomsnitt inbringar 25 enheter ska dagen efter en förlust på 100 enheter inte försöka vinna 100 enheter utan 25 – eller med andra ord spela på som vanligt. Vilket är fullt logiskt, men som kräver sin disciplin eftersom förlusten därmed finns kvar i flera dagar. Men att vinna tillbaka en större förlust i små portioner är i regel det snabbaste sättet att vinna tillbaka den … Hoppas du förstår slutsatsen i denna paradox samt har förmåga att efterleva den.

Läs nästa artikel: Kontinuitet


Av Oscar Sand