Psykologi poker

Här är en artikelserie som behandlar ämnet psykologi i poker.

 

Disciplin – poker psykologi del 1

Första delen av artikelserien om psykologi i poker behandlar disciplin. Disciplin handlar om att kunna försaka vid bordet genom att lägga händer med låg potential och att alltid hålla dig inom de rätta gränserna för ditt spelkapital.

 

Tilt – poker psykologi del 2

En spelare på tilt är i mental obalans och denna artikel handlar om hur du ska förebygga detta tillstånd och om du ändå hamnar där undvika de värsta scenarierna. Att tänka rationellt i stället för emotionellt är abc i poker psykologi.

 

Vilken spelare har mest otur? – poker psykologi del 3

Vad innebär pokerspelets natur för spelares frekvens och mängd av otur. Psykologi står i nära förbindelse med otur då få komponenter i spelandet som detta lika starkt påverkar en spelares mentala tillstånd.

 

Svängningar – poker psykologi del 4

Svängningar i form av upp- och nedgångar i spelkapitalet är ur en psykologisk synpunkt svåra att handskas med. Inte desto mindre sker dessa svängningar regelbundet i poker och denna artikel tar upp metoder för att mildra dessa.

 

Vinna tillbaka en förlust – poker psykologi del 5

Förr eller senare infinner sig förluster och även större sådana. Det finns bra och dåliga sätt att följa upp dessa. Denna artikel visar hur förluster kan ha långvariga effekter på ditt resultat och råd ges hur du bäst undviker negativa spiraler.

 

Kontinuitet – poker psykologi del 6

Kontinuitet är bland det viktigaste som finns för en pokerspelare med ambition att vara en vinnare. Det gäller att praktisera rätt metoder dock för att bibehålla kontinuitet i poker och den psykologiska delen har stor betydelse.

 

Livssituation – poker psykologi del 7

Denna artikel går in på påverkande källor och beteendemönster som hänger ihop med hur en spelare presterar i poker och vilka svårigheter som kan uppstå i samband med olika psykologiska omständigheter som rör livssituationen.

 

Mentalt fokus – poker psykologi del 8

Denna artikel som är den sista i serien artiklar om psykologin i poker går in på vikten av att behålla fokus och sådant som realistisk förväntan.