Svängningar

Svängningar (swings på engelska) är större upp- och nedgångar i en spelares spelkapital. Kraftiga svängningar kan vara mentalt svåra att handskas med. Uppgångarna är givetvis tämligen milda i detta fall, men nedgångarna kan vara desto värre. Detta är fjärde delen i en artikelserie om poker psykologi.

Hålkort i poker


Vad jag vill poängtera här är att svängningar kan på grund av dess nedbrytande effekt vara förödande för spelare som i förstone har potential att gå med vinst. Enstaka kraftiga nedgångar som normalt borde uppvägas av regelbundna vinster gör inte alltid detta då de får överdrivet stora konsekvenser i spelkapitalet på grund av dess psykologiska verkningar.

Ingen spelare är helt immun mot reaktioner efter stora förluster, fast vissa hanterar detta bättre än andra. Innan en sådan rutin är uppnådd kan det likväl vara bra att förebygga de stora svängningarnas uppkomst. Metoden för detta är att undvika de spelformer där tendensen till stora svängningar finns inbyggda i extra grad. No limit är den spelform som främst orsakar detta fenomen. Att byta till pot limit kan således minska frekvensen av stora svängningar. Om problemen kvarstår i denna spelform är fixed limit ett andra alternativ – här är svängningarna synnerligen måttfulla i jämförelse.

Vidare kommer din stack råka ut för mindre kraftiga upp- och nedgångar (down- och uppswings) i longhanded än i shorthanded. Det måste inte givetvis vara fallet då du kan spela på samma sätt i de båda alternativen, men om man ser till ett normalt sätt att anpassa sitt spel efter antal motståndare kommer svängningarna minska i spel vid fulla bord.

Till sist är spelstilen en betydande faktor för hur kraftiga svängningar en spelare erfar kring sina resultat. En tight spelare kommer inte råka ut för samma svängningar som den som har en lös och aggressiv spelstil. Den tighta spelaren tenderar att spela färre potter och inte försöka sig på stora bluffar lika ofta.

Läs nästa artikel: Vinna tillbaka en förlust


Av Oscar Sand