Livssituation och dess betydelse

Saker som en persons livssituation kan ha betydelse för hur denna klarar att prestera och hur den hanterar eventuella motgångar. Hur personer fungerar psykologiskt avgörs av djupt liggande faktorer som är assimilerade med omständigheter som är unika i varje fall. Detta är sjunde delen i en artikelserie om poker psykologi.

Spader 5

Jag är säker på att detta konstaterande inte kommer som någon nyhet för dig och jag hoppas du kan se vägar genom svårigheterna rörande de mentala delarna i ditt pokerspel. Vi har hittills bland annat gått igenom metoder för att undvika tilt, fördelarna att agera med kontinuitet samt att en målsättning kan underlätta att tillämpa kontinuiteten (se övriga artiklar med inriktning på psykologi i poker).

Men det finns fortfarande problem framför dig. En fråga kvarstår: efter du inhämtat kunskap om de psykologiska aspekterna och metoderna för att åstadkomma regleringar, kommer du vara förmögen att omsätta dessa i praktiken?

Påverkande källor
För att kunna praktisera god disciplin måste du söka efter de rätta omständigheterna. Din anledning att spela kommer att påverka ditt resultat. Spelar du för att du söker förströelse eller för att du är motiverad av spelet i sig?

Så om du inte är tillräckligt motiverad, vänta tills nästa dag att spela. För att kunna prestera bra krävs det att du är fokuserad. Kanske att du kan spela korten på autopilot, men vad händer med ansträngningen att analysera de andra spelarna vid bordet?

En annan viktig sak är vila. Om du är trött ger det en nedvikande effekt på din prestation. En sak som denna är förstås ganska uppenbar, men värd att understrykas då den är lätt att bortse från eller negligera. Brist på motivation, trötthet och andra saker som dåligt humör med mera är alla saker som påverkar ditt resultat. Ha därför detta i beaktande när du försöker tillämpa god disciplin.

Beteendemönster
Brist på motivation och vila är temporära tillstånd. En persons livssituation inkluderat hans bakgrund är mer varaktiga omständigheter och dessa saker är involverade på ett mer implicit sätt.

Ett exempel kan ges. Spelare som förlorar alla deras marker i en stor pott kan erinra sig mönster av förluster som de tycker är typiska för tillvaron i allmänhet. Pokerspelet och livet självt ges paralleller.

Här är ett annat exempel. En spelare har investerat någorlunda mycket i en pott. Nu satsar hans motståndare efter att det sista bordskortet lagts upp. Spelaren tittar nu på sina kort och tror att hans kort förmodligen är sämre än motståndarens. Men saken är att han inte kan lägga sin hand, något driver honom till att fortsätta spela.

Låt oss ta ett tredje och sista exempel. En spelare har ett tvåpar och efter river-kortet visats finns inga möjligheter till stege eller färg. Spelaren är normalt en tight-aggressive spelare, men han väljer i detta läge att bara passa. Anledningen därtill är att han har erfarit för många förluster den senaste tiden och är rädd för att motståndaren sitter på triss. Det finns en bra benämning på en sådan spelare, "weak-passive".

Utan att vara expert på psykologi kan man argumentera för att spelarna i dessa exempel är i situationer där yttre omständigheter eller tidigare erfarenheter vid pokerbordet står i konflikt med deras spel.

Kunskap gör dig starkare
Trots allt kan förmodligen även dessa problem bli lösta eller åtminstone förminskade. En genuin kunskap om strategier, sannolikheter och psykologiska aspekter kommer att ge dig en mer rationell inställning gentemot poker. Du vet att du förlorade för att du spelade dåligt (för en gångs skull), eller för att du hamnade ur fokus, eller att även om du var favorit i handen fanns det ändå en viss sannolikhet för att du skulle förlora den.

Ju mer du lär dig om spelet i takt med erfarenheter vid bordet, desto oftare kommer du vinna och desto bättre kommer du förstå och acceptera dina förluster.

Läs nästa artikel: Mentalt fokus


Av Oscar Sand