Disciplin och varför en pokerspelare behöver detta

Om du har studerat strategier och sannolikheter har du kommit en bit på din utveckling i Texas hold’em. Likväl saknar du färdighet i en mycket kritisk del av spelet – den psykologiska. Om strategier går ut på att lära och förstå och odds att lära och memorera, då är detta område något värre – det går ut på att lära och bli. Detta är första delen i en artikelserie om poker psykologi.

Hålkort i poker


Därför är sanningen denna: somliga spelare har mycket svårt att någonsin bli tillräckligt väl psykologiskt rustade för ett mentalt krävande spel som poker. Anledningen till svårigheterna att övervinna mentala hinder i poker beror på att dessa slags färdigheter i sådan hög grad är förenade med komplexa faktorer som inte kan bli exkluderade från personligheten. De flesta spelare har dock möjlighet att nå dit och om du är en av dessa hoppas jag följande råd kan få dig på rätt spår.

(Denna genomgång av psykologi i poker behandlar spelarens inre uppgörelser. Det kunde annars tänkas vara spelarens uppgörelser med sin motspelare gällande tankegångar som: ”vad tänker han att jag tänker att han tänker …” och så vidare. Men sådana sammanhang fokuseras alltså inte här.)

Vikten av disciplin kan inte betonas nog. Nödvändigheten att vara disciplinerad är en väldigt stor del av spelet då det för många spelare är den avgörande faktorn för resultatet i längden. Du kan alltid åstadkomma några goda resultat genom att endast praktisera din strategiska kompetens, men har du vad som krävs för att över lång tid regelbundet spela ditt bästa spel?

Sporadiska segrar räknas egentligen inte, vad som räknas är ditt spelkapital. Om två bra dagar följs av en katastrofal går ditt spelkapital i fel riktning. Du kan aldrig undvika temporära nedgångar, men du måste undvika tendenser som pekar i riktning mot katastrofer.

Disciplin i poker innefattar konsten att kunna försaka. Med försaka menas här att du måste besegra din nyfikenhet och lägga din hand när förståndet talar om för dig att du förmodligen möter en bättre hand. Många spelare väljer i detta läge att ändå betala för att få se ytterligare ett kort på bordet eller för att få se motståndarens kort.

Disciplin innefattar också att inte spela med insatser som överstiger vad som är hälsosamt för ditt spelkapital. Om du då och då tillfälligt ökar insatserna och exempelvis spelar ringspel på nivån 1/2 med ett sammanlagt spelkapital på 300 enheter är det förmodligen en tidsfråga tills du hamnar på noll.

Kyla och hetta
De flesta instämmer nog i påståendet att det är bättre att fatta beslut i nyktert tillstånd än i berusat. Du kan applicera denna ståndpunkt på poker i en överförd mening såsom kyla och hetta. Du är ”kall” och opåverkad innan du startar din session, när du sedan sätter igång att spela blir du påverkad på olika sätt och detta genererar "hetta". Därför är det vist att fatta beslut om hur mycket pengar du vill använda eller hur lång tid din sittning ska vara före du börjar. Och sedan hålla dig till detta, i stället för att ändra dina planer när du är påverkad av omständigheter.

Gör inte misstaget att ruinera ditt spelkapital för att du blir överhettad, det är ett sådant slöseri och du blir demoraliserad på köpet.

Läs nästa artikel: Tilt


Av Oscar Sand