Sannolikheter i Texas hold'em

Översikt över sannolikheter utskrivna i procent och odds.

Ruter ess

Sannolikheter före floppen   %   odds

Sannolikhet att tilldelas ett hålkortspar    6%*   16-1

Sannolikhet att tilldelas A-A (eller något annat specifikt par)   0.5%   220-1

Sannolikhet att tilldelas kort i samma färg    24%   3-1

Sannolikhet att tilldelas kort i svit      9%   11-1

Sannolikhet att tilldelas kort i samma färg och i svit      2%   46-1

Sannolikheter efter floppen   %   odds

Sannolikhet att floppa färg med två färgkort på hand    1%   119-1

Sannolikhet att floppa färgdrag med två färgkort på hand    11%   8-1

Sannolikhet att floppa en stege med två kort i svit på hand    1.5%   76-1

Sannolikhet att träffa ett par på floppen    32%   2-1

Sannolikhet att träffa två par på floppen med respektive hålkort     2%   49-1

Sannolikhet att träffa en triss (eller bättre) på floppen med ett par på hand    12%   8-1

Sannolikhet att träffa en triss på floppen utan par på hand    1.4%   73-1

Sannolikheter hos draghänder   %   odds

Sannolikhet att träffa ett färgdrag på turn eller river    35%   2-1

Sannolikhet att träffa ett öppet stegdrag på turn eller river    32%   2-1

Sannolikhet att träffa en hålstege på turn eller river    17%   5-1

Sannolikhet att träffa antingen ett färgdrag eller en öppen stege på turn    36%   2-1

Sannolikhet att träffa en kåk med ett två par på turn eller river    17%   5-1

Sannolikhet att träffa en kåk med ett set på turn eller river    33%   2-1

Sannolikhet att träffa en triss med ett par på turn eller river    8%   11-1

Sannolikheter för runner-runner   %   odds

Öppet stegdrag    4.5%   22-1

Färgdrag    4%   23-1

Från par till fyrtal    0.1%   1081-1

Färg, öppen stege plus färgstege    8%   11-1

Sannolikheter för högre kort än hålkortspar på floppen

K-K    12%

Q-Q    30%

J-J    45%

T-T    60%

9-9     70%

8-8    75%

7-7    80%

Frågeformulär

Testa dina kunskaper:

Poker test - odds

Sannolikheter för floppen   %   odds

Sannolikhet för en rainbow flop, dvs ett kort av vardera färg    39%   1.5-1

Sannolikhet för att samtliga kort är i samma färg på floppen    5%   19-1

Sannolikhet att bordet parar sig på floppen    17%   5-1

Sannolikheter för udda händelser   %   odds

Sannolikhet att få royal straight flush    <0.1%   30 940-1

Sannolikhet att floppa ett fyrtal med hålkortspar    0.25%   400-1

Sannolikhet att floppa ett fyrtal utan hålkortspar    0.01%   10 000-1

Sannolikhet att båda spelare i heads up har A-A     <0.1%   270,724.0-1

Sannolikhet att floppa färgstege med suited connectors    0.2%   5 000-1

* Procenttalen och oddsen har i vissa fall blivit avrundade, det är enklare att memorera och decimaler är ofta utan funktion då du inte kan använda detta i en spelsituation.

Läs också: Sannolikheter för heads up


Av Oscar Sand