Sannolikheter för heads up

I Texas hold'em förekommer många situationer där båda spelarna går all in före floppen. Korten hamnar då på bordet synliga för spelarna medan bordskorten visas utan att de inblandade medverkar ytterligare i handen. Nedan redovisas de viktigaste sannolikheterna som följer i sådana här slags situationer.

Ruter ess

Sannolikheter heads up   Spelare 1 vs Spelare 2

Par mot lägre par     80%* vs 20%

Par mot två överkort, t.ex. 8-8 mot K-J     52% vs 48%

Par mot ett överkort, tex. T-T mot 7-A    70% vs 30%

Par mot två lägre kort i samma färg    80% vs 20%

Par mot en dominerad hand, t.ex. A-A mot A-K     90% vs 10%

Höga dominerade händer, t.ex. A-9 mot A-5     70% vs 30%

Två högre mot två lägre kort, ej par eller dominerade händer     65% vs 35%

Ett högre och ett lägre kort, t.ex. A-T mot Q-7     60% vs 40% 

Frågeformulär Testa dina kunskaper:
Poker test - odds

* Detta är ungefärliga procenttal då de kan påverkas av många olika faktorer.

Läs nästa artikel: Oddstabell


Av Oscar Sand