Guide till ringspel

Du är kanske bekant med konceptet ringspel i poker eller kontantspel (cash game) som det också kallas? Här bestämmer varje spelare själv vilken summa pengar han vill föra med sig till bordet (gränser för minimum och maximum inköp är dock brukligt). Det är fritt fram för varje spelare att när som helst mellan två händer lämna bordet eller att köpa in mera marker. Den rake som huset tar dras från potterna kontinuerligt enligt fastställda strukturer.

Pokerkort och marker utspridda på duk


För denna sorts pokerspel är det väsentligt att känna till några av distinktionerna mellan fixed limit och no limit samt blandformen pot limit. Förutsättningarna för limit och no limit skiljer sig en hel del. Genomsnittspotten är till exempel i större i no limit. Det går att höja stort i alla lägen i no limit vilket gör att fler spelare tenderar lägga sig och färre deltar i en pott.

Fixed limit
I fixed limit är satsningsbeloppen förbestämda. Vid spelnivån 1-2 är beloppen som kan satsas följaktligen 1 och 2 enheter (svenska kronor, dollar osv). Före floppen och direkt efter floppen kan i detta fall 1 enhet satsas och i de nästkommande två satsningsrundorna kan 2 enheter satsas – varken mer eller mindre. Därutöver kan höjningar samt kontrahöjningar av samma storlek göras. Under en och samma satsningsrunda är totalt fyra höjningar tillåtna (undantag kan finnas beroende på var man spelar).

Vad som skiljer fixed limit från de andra kategorierna – no limit och pot limit – är att limit är mer matematiskt till sin karaktär. Detta av den enkla anledningen att satsningsnivåerna är förbestämda och därför låter sig kalkyleras ingående. Pott odds är följaktligen väldigt viktigt här. Du måste kunna räkna på oddsen och känna till diverse sannolikheter om du ska bli framgångsrik i fixed limit. Men det är långt ifrån alla som behärskar detta, så om du är en ambitiös spelare och lär dig pott odds ”flytande” kan det bli lönsamt för dig då du matematiskt kan spela ut dina motståndare.

Den andra skiljelinjen gentemot no limit är värderingen av starthänder. Om du har läst artiklarna om shorthanded & longhanded samt heads up vet du att starthänderna är betingade av situationen. I fixed limit ger de förutbestämda satsningsnivåerna speciella villkor för vilka kort du ska spela. Du kan inte köpa ut en motspelare när du givits 8-8 till exempel genom en kraftig höjning, vilket du måhända föredragit i no limit. På grund av det redan omtalade faktumet att spelare kan syna dig billigt och ofta gör det på flop, turn och river får du vara beredd på att du kommer förlora de flesta tillfällen med låga par och medium par så länge du inte träffar en triss.

Däremot är starthänder i med kort i följd (connectors) och i samma färg (suited) händer som oftare vinner potter under dessa förhållanden, eftersom de inte kan köpas ut och därför kan synas med utan att dåliga odds ges (för det mesta) då någon satsar. Men detta föranleder inte att du vill syna tre höjningar med 5-6 i samma färg. Som alltid gäller att du ska spela solid poker.

Det är en generellt en fördel att vara extra selektiv i valet av starthänder, just för att du måste bevisa med kort eftersom medlen att bluffa är ringa. Av denna anledning brukar bord där spelare går med i många händer vara att föredra eftersom många då spelar med undermåliga händer.

888poker promotionbild

Pokerrum som rekommenderas av TexasPokerGuide.se:

888.se (18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller )

No limit
I no limit finns inga begränsningar alls för satsningar. Om en spelare vill satsa alla sina marker före floppen eller vid något annat tillfälle under en hand är alltså detta möjligt. Det är dock alltid tillåtet att syna en satsning även om satsningen är större än det sammanlagda antalet marker som man förfogar över.

Om fixed limit kan karaktäriseras av den matematiska influensen, kan no limit sägas vara influerad av en psykologisk sida. Pottodds är fortfarande viktig kunskap, men förekomsten av bluffar och ofta extravaganta bluffar ger spelet ytterligare dimensioner.

Den första saken att överväga är hur mycket marker du ska ta med till bordet. Detta är ett mycket viktigt inslag i no limit. Om du väljer att ta med 20 enheter (en enhet = stora mörker) till bordet kommer du inte förlora mer än detta, men du kan inte heller vinna mycket mer i en enda pott. Om du i stället tar med 200 marker till bordet kan du följaktligen vinna mer och förlora mer. Detta visar att det är svårare att spela med större summor, men att det ger dig fler möjligheter. Den ambitiösa spelaren kommer självfallet välja det senaste tillvägagångssättet – det går faktiskt inte att vara lönsam med 20 enheter vid bordet (en del pokerrum har numera fastställda belopp för inköp, vilket gör detta till en icke-fråga).

Nästa steg är att välja ett bord (om du spelar i ett pokerrum online kommer du att ha många bord att välja mellan). Du ska inte sätta dig vid första bästa bord utan observera först de tillgängliga borden för att finna de omständigheter som passar dig. Att spela mot spelare med färre marker än du själv är i regel att föredra, detta är en av flera omständigheter som är värda att undersöka innan du väljer ett bord. När du spelat ett tag kommer du snart ha dina speciella preferenser.

Att spela no limit ringspel är den kanske mest utmanande formen av Texas hold’em. Du måste veta vad du gör annars kan du förlora pengar snabbt. Mitt råd ifall du är nybörjare är att först lära dig spelet bättre genom att spela fixed limit ringspel, sit & go och/eller freerolls (det sista är en turnering utan startavgift fast med prispengar, erbjuds hos de flesta pokerrummen på Internet).

Om du är en medelgod spelare som letar efter mer tips för att förkovra dig inom denna spelform ska du uppmärksamma artikeln Taktiska metoder. I artikelserien om psykologi i poker finns dessutom ett avsnitt som behandlar ett av de mentalt svårhanterbara momenten i poker, nämligen svängningar, vilka är extra märkbara i no limit.

Pot limit
I pot limit är den högsta tillåtna satsningen detsamma som ligger i potten. Det innebär med andra ord att den maximala gränsen för en satsning kommer öka i takt med att potten växer.

Det mesta sagt om no limit gäller också pot limit och därför kommer detta avsnitt bli kort. Några strategiska anmärkningar om pot limit exklusivt är trots allt på sin plats.

Man kan påstå att den sämre spelaren bör välja pot limit av den anledningen att han då riskerar spela bort mindre summor pengar, åtminstone i en hand. Man kan likaledes påstå att den sämre spelaren bör välja no limit för att han då genom stora satsningar i färre potter kan låta turen bli mer utslagsgivande.

Vad innebär dessa omständigheter för dig? Det innebär att du ska vara medveten om dessa faktorer bland många andra och utvärdera vad som är bäst i ditt specifika fall. Du kan ställas mot högst vårdslösa spelare i no limit som du inte får grepp om på grund att du inte vill ta för stora risker. Deras vårdslösa spelstil kan också provocera fram förhastade beslut som kan göra din bankrulle rejält reducerad. I dessa fall kan det vara ett bra alternativ att i stället välja pot limit. Å andra sidan kanske denna typ av spelare som skjuter från höften är din önskemotståndare eftersom stora potter ofta kan vinnas när de rätta korten dyker upp.

Läs nästa artikel: Sit & go


Av Oscar Sand