Shorthanded & longhanded

Med shorthanded menas ett bord där 5-6 spelare maximalt sitter samtidigt medan longhanded är ett bord med 7-10 spelare. Andra termer som används är 6-max bord som uppenbarligen avser bord för maximalt sex spelare samt full ring som är detsamma som longhanded. Vilka strategier som är lämpliga skiljer sig då mängden spelare vid bordet ökar och minskar.

Hjärter 9


I longhanden med upp till tio spelare behöver du spela mer tight. Inte minst före floppen: även om endast tre spelare har gått med före dig är kvaliteten hos deras händer sannolikt bättre än hos tre slumpvisa spelare på ett shorthanded-bord. Detta av den uppenbara anledningen att med fler spelare ökar troligheten att någon har excellenta hålkort.

En av de mest signifikanta skillnaderna mellan shorthanded och longhanded är således att värdet hos starthänderna skiftar. Somliga starthänder vinner och förlorar attraktion beroende på antalet spelare. De olika kategorierna som berörs ska här närmare belysas.

Vid ett bord med nio motståndare kan du inte satsa på en knockout. Om du trots allt försöker är chansen stor att du får svinga mot flera spelare samtidigt och ingen hand kan ge dig 90% före floppen där du är all in mot tre spelare! Detta innebär i sin tur inte att du ska spela defensivt med A-A (två ess) och andra krafthänder, men att vara medveten om minskningen av värde per motspelare som gäller.

Kategorier som passar särskilt väl för longhanded är ”spekulativa händer” som kort i en svit (connected) samt kort i gemensam färg (suited). Detta för att sådana händer kan vinna mot många andra händer. Man kan invända att dessa händer kan väl i så fall slå ett färre antal spelare i shorthanded också? Det stämmer, men saken är den att storleken på den vinst en stege eller färghand resulterar i är beroende av hur många spelare som gått med i potten. Därmed är det mer motiverat att spela spekulativa händer ofta i longhanded, för de gångerna när du vinner kommer dessa betala tillbaka fler misslyckade försök än dem gör vid ett shorthanded bord. Det är trots allt så att de spekulativa händerna relativt sällan blir de bästa.

Hålkort i poker

Mer pokerstrategi:

Bluffandets lag i poker

Detta betyder inte att en 9-8 i samma färg alltid ska kastas när du spelar shorthanded, men starthänder i denna kategori bör inte spelas i lika hög utsträckning.

Vilket bord ska du välja?
Att händer varierar i värde beroende av motspelarnas antal är en viktig insikt. Det finns fler faktorer betingade av bordets storlek. En viktig sak att känna till är att din skicklighet som pokerspelare får mer genomslag på ett bord med färre spelare. När tio spelare möter varandra vid ett bord är de slumpmässiga inslagen fler än när fem spelare gör upp. Det ska nämnas att detta främst gör sig gällande i utslagningsförhållanden, alltså turneringar i högre grad än ringspel.

Ett av de bästa sätten att gå tillväga är att själv utvärdera sin prestationsförmåga på respektive bord och sedan specialisera sig på det ena. Det är emellertid ingen nackdel med variation då detta gör dig bekant med fler situationer i poker samt erbjuder omväxling vilket ibland kan vara gagneligt för motivationen – denna fördel existerar dock bara så länge du resultatmässigt presterar någorlunda lika på de bägge borden.

Läs nästa artikel: Starthänder


Av Oscar Sand