Bluffandets lag i poker

En bluff är detsamma som en medveten feltolkning av sin pokerhand, fast stödd på en analys av den rådande spelsituationen som innefattar en uppfattning om de andra spelarnas händer och deras tänkbara respons.

Hålkort i poker


Spelaren med den sämsta handen kan fortfarande ofta vinna så länge han analyserar situationen bättre än sina motspelare (detta ska dock inte läsas som att det går att bluffa sig till alla potter). Om sammansättningen av korten på bordet är de rätta kan en spelare som bara har ett par få en motspelare med ett tvåpar att lägga sin hand, detta ifall han med en höjning lyckas övertyga om att tvåparet förmodligen är överträffat.

Här förklaras tre metoder att bluffa ...

Bluff före floppen
En bluff baseras i början av en hand tämligen ospecifikt på styrka. En attack mot blindsen talar egentligen inte om vad för slags hand det är, mer ett yttrande om styrka.

En viktig ingrediens för dessa bluffar är att göra det med en viss regelbundenhet samt blanda in dem med höjningar som sker med legitima händer, vilket kamouflera handen.

Bluff efter floppen
En bluff direkt efter floppen är alltjämt ospecificerad. Det kan vara högsta paret till att gälla en ospecificerad draghand.

Detta är ett bra läge att bluffa eftersom många spelare antingen har en relativt svag hand eller en hand med i stort sett inget värde alls.

Bluff i handens slutskede
Fast ju längre handen framskrider desto mer specificerad måste bluffen vara i sin funktion att representera händer. Bluffens egenskaper är därför både starkare och svagare av detta faktum.

Om du bluffar på river har du mer möjligheter att representera olika händer, men samtidigt finns en större risk att motståndarna sitter på bra händer de är ovilliga att slänga.

Två knektar i pokerhand

Mer pokerstrategi:

Spela korten, spela spelaren

Att tänka på när du ska bluffa
Det finns alltså olika lägen att bluffa under en giv och inför vilka förutsättningarna ofta är olika. Att bli bra på att bluffa i poker kräver att du har insikt om dessa och baseras dina bluffar på sådana förutsättningar.

En annan sak som är viktig att förstå är att de spelare du möter är olika känsliga för att se vad din bluff representerar. En sofistikerad bluff kan således få en sofistikerad spelare att lägga sin hand, men den mindre sofistikerade som ser situationen på ett annat sätt kan välja att spela vidare eftersom denne inte upptäcker den hand du eventuellt försöker representera.

Läs nästa artikel: Hur man går vidare efter en stor förlust


Av Oscar Sand