Starthänder

Värdet på starthänder i Texas hold'em är något som fluktuerar beroende på hur många spelare det är vid ett bord tillsammans med flera andra faktorer. Därför måste du omdana ditt val av starthänder beroende av situationen. Utöver detta är valet av starthänder inkorporerat med din spelstil.

De rekommendationer du ska få här är därför inte att betrakta som regler utan som riktlinjer. Ju mer erfarenheter du får vid spelbordet desto mer elastiskt kommer du genomföra ditt val av spel före floppen.

Nedan kan du se scheman som ger anvisningar för hur starthänder kan spelas (suited = färghand; off suited = olika färger). Till höger ser du en lista över 10 i topp starthänder.

symboler

Limit shorthanded

limit shorthanded

Limit longhanded

limit longhanded

No limit shorthanded

no limit shorthanded

No limit longhanded

no limit longhanded

Heads up

heads up

10 i topp starthänder


1. aa EV +2.32 | 2. kk EV +1.67 | 3. qq EV +1.22 | 4. jj EV +0.86 | 5. ak EV +0.78 | 6. aq EV +0.59 | 7. tt | EV +0.58 | 8. aj | EV +0.51 9. ako | EV +0.44 | 10. kq EV +0.39

EV räknat efter big blinds (stora mörkar) klicka här för mer info kring listan.

Anmärkning
Förutom spelform, antal spelare samt position är det också viktigt hur spelarna före dig agerar. Samma starthand kan beroende på vad som hänt innan din tur vissa gånger vara lämplig att höja med och andra gånger inte lämplig att spela alls. För vidare förståelse om det relativa kring starthänder läs artikeln Gapet vid bordet - "The Gap Concept".

Att tänka på kring starthänder i Texas hold'em
I Texas hold'em delas varje spelare två hålkort vilka utgör starthanden. A-A (två ess) är den bästa starthanden och du kommer att delas denna hand 1 gång utav 120. Den sämsta handen är 2-7 off suit (off suit betyder att korten är i olika färg).

Men i stället för att fokusera på specifika händer kan vi gruppera starthänderna i olika kategorier: 

 1. Pocketpar: par från 2-2 till A-A.
 2. Krafthänder: två höga kort, till exempel A-J eller Q-K.
 3. Spekulativa händer: händer med potential som behöver vissa kort att förbättras 
  1. Suited: hålkort i samma färg, till exempel 8 6.
  2. Connected: två hålkort i följd, till exempel 9-8.
  3. Suited connected: två kort i samma färg och i svit, till exempel 7 6.
 4. Dominerade händer: händer som är sårbara genom en dålig kicker, till exempel A-2.
 5. Skräphänder: händer med liten styrka och potential, till exempel 5-2 och 9-3 off suit.

Genom denna uppdelning kan vi ställa upp vissa riktlinjer. Vi slänger alla skräphänder direkt (undantag kan ibland gälla i heads up). Vi är också mycket restriktiva med att spela dominerade händer då dessa tenderar att vinna små potter och förlora stora.

Däremot spelar vi höga pocketpar och krafthänder aggressivt medan vi gärna vill gå med i handen och se en flopp med medium och låga pocketpar samt med bättre spekulativa händer.       

Förutom starthändernas styrka i sig själva ska hänsyn tas till antal spelare vid bordet: Ju fler spelare desto mer selektiva måste vi bli i valet av spelbara starthänder. Andra viktiga faktorer är vår position (se positionspelet) samt om motståndarnas spelstil är tight eller loose.  

Läs nästa artikel: Heads up


Av Oscar Sand