Pott odds

spelkort och markerDet räcker inte att ha strategisk kännedom för att bli framgångsrik i Texas Hold’em. Du måste också ständigt ha en uppfattning om sannolikheterna i de olika situationer du ställs inför. Instrumenten som behövs för detta kommer du i besittning av i denna artikel.

Pott odds är viktigt att känna till i Texas Hold’em och i andra former av poker. Pott oddset är vad det kostar att syna i en viss situation. Ligger det 25 kronor i potten och kostnaden för syn är 5 kronor är pott oddset 25:5 eller förenklat skrivet 5:1 (en syn i detta läge innebär att du investerar 5 kronor för att ha chans att vinna en pott på 30 kronor).

Här följer ett exempel. Du har hålkorten 6♥ 8♦ och bordet visar 2♥ 5♣ 9♣. Du har i nuläget inte mer än ett högt kort i form av din åtta. Däremot skulle en sjua innebära att du får stege.

Nu satsar spelaren före dig 20 enheter. Frågan är om du ska lägga dig eller syna? En del av frågan besvaras av pottens storlek som totalt består av 200 enheter med den sista satsningen inräknad. Den andra delen av svaret utgörs av oddset för att din hand ska resultera i en stege.

Det finns fyra stycken sjuor bland 47 okända kort. Oddset kan därför beräknas till 10,5:1. Då det är 200 enheter i potten och en syn kostar 20 ger det dig ett 20:2 pott odds, vilket kan förenklas till 10:1. Det aktuella dragoddset (10,5:1) i relation till pott oddset (10:1) ger dig ett negativt förväntat värde och därför är det rätta beslutet att lägga handen.

Vad det handlar om är inte huruvida du kommer få stege eller inte utan om det är värt pengarna att syna ur ett långsiktigt perspektiv. Det är trots allt det långsiktiga perspektivet som i slutändan avgör ditt resultat då du kommer ställas inför liknande situationer gång efter gång då du spelare Texas hold'em - varje gång du inte följer vad pott oddsen anger förlorar du pengar utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Pott oddset är en av flera saker som du bör tänka på om du vill spela vinnande poker. Vikten av pott odds varierar bland de olika spelstrukturerna (no limit, fixed limit etc.), men det är alltid en grundläggande del av poker.