Implicerade pott odds

högar med markerJag hoppas du inte tycker det är alltför komplicerat med pott odds. Om så är fallet måste jag dessvärre tala om att implicerade pott odds är än mer komplicerat. Men det handlar trots allt om samma koncept, fast med tillägget av några ytterligare aspekter.

Låt oss använda samma exempel som användes i artikeln om pott odds. Vi vet att spelaren före dig har satsat 20 enheter och att det ligger 200 i potten totalt. Men vad är det som gäller angående den eventuella utvecklingen efter 4e och 5e kortet? Påverkar inte det pott oddsen? Jo, du också måste ta med i beräkningarna vad som är troligt att hända i de nästa satsningsrundorna. Anta att din motståndare satsar på nytt efter turn-kortet, då kommer också kalkylen av det ursprungliga pott oddsen påverkas.

Denna gång inkluderar du de implicita oddsen i din beräkning och därför får du bestämma dig om du ska syna eller inte igen. Om du räknar med att din motståndare kommer satsa ytterligare 20 enheter igen efter turn skulle det medföra att det implicerade pott oddset blir 12:1 (200+20+20 enheter). De aktuella dragoddsen är fortfarande 10.5:1. Denna gång får du ett positivt förväntat värde.

De implicerade pottoddsen skiljer sig som du märker från de vanliga potoddsen i den bemärkelsen att de delvis handlar om gissningar. Men uppfattningen om de implicerade oddsen ska baseras på dina kunskaper och instinkter.