Implicerade pott odds

Implicerade pott odds eller bara implicerade odds, kan alltså ses som en fortsättning på pott odds och konceptet med implicita odds är än mer komplicerat. Men det handlar trots allt om samma grundkoncept, fast med tillägget av några ytterligare aspekter.

Kortlek med spader tio överst


Låt oss använda samma exempel som användes i artikeln om pottodds. Vi vet att spelaren före dig har satsat 20 enheter och att det ligger 200 i potten totalt. Men vad är det som gäller angående den eventuella utvecklingen efter 4e och 5e kortet? Påverkar inte det pottoddset? Jo, du också måste ta med i beräkningarna vad som är troligt att hända i de nästa satsningsrundorna. Anta att din motståndare satsar på nytt efter turn-kortet, då kommer också kalkylen av det ursprungliga pott oddsen påverkas.

Denna gång inkluderar du de implicita oddsen i din beräkning och därför får du bestämma dig om du ska syna eller inte igen. Om du räknar med att din motståndare kommer satsa ytterligare 20 enheter igen efter turn skulle det medföra att det implicerade pottoddset blir 12:1 (200+20+20 enheter). De aktuella dragoddsen är fortfarande 10.5:1. Denna gång får du ett positivt förväntat värde.

De implicerade pottoddsen skiljer sig som du märker från de vanliga pottoddsen i den bemärkelsen att de delvis handlar om gissningar. Men uppfattningen om de implicerade oddsen ska baseras på dina kunskaper och instinkter.

Ruter ess Mer pokerodds:
Sannolikheter för heads up

Fördjupning och mer exempel

Ordet implicerade blir i grundform ´implicera´ vilket betyder inblanda, inbegripa, innebära. I sammanhang som rör poker är det implicerade oddset – förenklat uttryckt – detsamma som pottodds plus en eventuell vinst betingad av den rådande spelsituationen.

Detta kan illustreras i ett spelexempel:

Både du och din motståndare har alltså ett färgdrag fastän du drar till en högre färghand.

Om din motståndare satsar i detta läge och du inte får tillräckliga pottodds för en syn kan de implicerade oddsen ändå berättiga en syn.

Du ser givetvis inte din motståndares hålkort, men låt säga att du misstänker att denne också har ett starkt färgdrag. I detta fall kan du räkna med att vinna en extra stor pott ifall ytterligare ett färgkort delas och din gissning stämmer. (Notera dock att oddsen för en hjärter samtidigt minskar om motståndaren också har två stycken.)

Till skillnad från pottodds går det inte att beräkna de implicerade oddsen med exakthet, du måste grunda ett ställningstagande på de vanliga pottoddsen ihop med övriga faktorer.

Läs nästa artikel: Sannolikheter i Texas hold'em


Av Oscar Sand