Den hyperaggressiva spelstilen

De som såg femte säsongen av High Stakes Poker (ett cash game från USA som visats på TV) känner till Tom ”Durrrr” Dwan. För er som inte gör det är Dwan en ung amerikansk pokerspelare som rönt stora framgångar online och förstärkt sin renommé i evenemang live.

Pokerkort ruter tre

Dwans sätt att spela är i stil med en spelare som Gus Hansen. Den hyperaggressiva spelstilen är ett modernt fenomen i poker som i mycket är en produkt av pokerspel på Internet där shorthanded har stigit åtskilligt i popularitet.

Särskilt på högre limits är detta spelsätt vanligt. På låga nivåer finns det också, men spelare som försöker sig på detta kommer ofta till korta i brist på den kontroll som detta spel kräver, dessutom fungerar inte denna spelstil alltid särskilt bra på låga nivåer.

Den hyperaggressiva stilen är en slags modifiering av att spela loose-aggressive. När man säger om en spelare att denna är loose-aggressive har det ofta har en negativ klang: detta är någon som spelar alltför vårdslöst och som förr eller senare åker dit rejält.

kortlek pokertermer

Mer om spelstilar i poker:

Tight & loose

Den hyperaggressiva spelstilen innefattar en rejäl dos av löst spel – det skulle annars vara omöjligt att spela med en sådan frekvent aggressivitet. Men en framgångsrik hyperaggressiv spelare är inte ” dum-loose” utan ”smart-loose”. Det ligger en väsentlig skillnad i detta.

Att vara ”dum-loose” (detta är inga vedertagna begrepp, men jag tycker dem är målande) innebär att spelaren saknar nödbroms. En spelare av detta slag försöker bluffa även på river om motspelaren redan synat efter floppen och på turn och han synar sedan själv en höjning.

Den som är ”smart-loose” använder sitt lösa och aggressiva spel på ett metodiskt vis. Han satsar och höjer frekvent för att dölja värdet på sina händer och öka sina implicerade odds. Dessutom spelar han inte enbart den aktuella handen utan han spelar även nästa hand. Med att spela nästa hand menar jag här att han använder sitt agerande i hand nummer 1 till att även försöka påverka motspelarens agerande mot honom i hand nummer 2 (och 3, 4 osv.) genom den information han medvetet ger ifrån sig i hand nummer 1. Att spela hyperaggressivt har precis som det alltid är med aggressivt spel ett mervärde i vad det framkallar sekundärt.

Vi har redan nämnt ”att spela nästa hand”, en annan sak som finns i mervärdet av riklig aggressivitet är provokation. Erkänn att du kan bli provocerad av spelare som höjer upp potten pre flop gång efter annan. Det gäller att inte tappa tålamodet i denna situation, vilket är precis vad den aggressiva spelaren önskar.

Viktigt är också fördel av initiativ. Det är den hyperaggressiva spelaren som dikterar förhållandena på bordet och under dessa omständigheter kan det vara farligt för en motspelare att låta sig dras in i en situation då han lätt hamnar i osäkerhet och därmed på mellanhand.

Hur du spelar hyperaggressivt
Om du själv vill börja förändra ditt spel i riktning mot denna spelstil måste du vara inställd på att det hyperaggressiva spelsättet medför mycket stora svängningar i ditt kapital. Din stack kommer under perioder få ta riktiga smällar och då gäller det att du kan hantera situationen. Många som misslyckas med att spela detta spel brukar vid motgångar falla in i ramen för den vanliga loose-aggressive spelaren.

Du måste också lära dig bli bra på att bluffa. När slowspelar din motspelare, när är hans satsning en semibluff, när är det en satsning efter information? Hur utläser du de rätta tecknen på att han visar svaghet respektive styrka?

Vad som sagts i denna artikel är inte menat som stöd åt en viss spelstils överlägsenhet, det finns många olika sätt att spela vinnande poker. På högre nivåer har dock versioner av LAG-stilar tagit över.

Läs nästa artikel: Onlinepoker som frustrationernas hemvist


Av Oscar Sand