Onlinepoker som frustrationernas hemvist

En sak som man med säkerhet förr eller senare stöter på om man ägnar sig åt poker online är frustration. Frustrationen är legio i pokerrum på Internet. Av två primära orsaker framkallas frustration: spelets natur samt vissa gånger den ursprungliga anledningen till att börja spela.

Sönderrivet spelkort

De professionella spelarna samt en del av de mycket erfarna spelarna har utvecklat en välbehövlig stoicism, fast även deras tjocka pansar kan ibland visa sig otillräcklig. Då säger det sig självt att poker färgas av starka emotionella inslag.

Vidare kan onlinepoker vara en destination för förväntansfulla individer som i skiftande storleksgrad är i behov av vinster. Mångas behov överensstämmer inte heller särskilt väl med pokerns ledord nummer ett: långsiktighet.

Det är något sorgligt att behöva konstatera hur mycket frustration det förekommer. Varje spelare som försöker försörja sig på poker eller i varje fall försöker vinna mer än han förlorar vet likväl att det är små marginaler och att varje vinstmöjlighet måste tillvaratas. Det första att tänka på för en seriös spelare är att själv inte vara en av de frustrerade spelarna. För att åstadkomma detta är följande punkter nödvändiga att uppfyllas:

  1. Att ha insikt om vikten av långsiktighet i spelet.
  2. Att ha förmåga att kunna avbryta spelandet när fel sinnesstämning infinner sig.
  3. Att kunna förstå sig själv psykologiskt. Det vill säga att veta hur man själv fungerar under situationer där pengar vinns och förloras.
  4. Att vara en relativt bekymmersfri person och därmed lättare undvika att hamna i negativa tankebanor vid förluster som annars kan vara början på ett ökat risktagande.

Det är inte särskilt svårt att formulera dessa punkter i skrift, svårigheten ligger i att kunna uppfylla dessa kriterier när spelet är igång. Om du kan hålla dig kall oavsett hur korten faller på bordet kommer du med tiden inhämta en hel del vinster i möten med spelare som inte klarar att behålla lugnet när det mentala trycket blir stort. Det du främst behöver rätta dig efter är tämligen simpelt: ändra ingenting av ditt spel, fortsätt i samma bana oavsett om du vinner eller förlorar för stunden (detta förutsätter så klart att ditt spel är vinnande i grunden).

Klöver nio och tio hålls upp

Mer pokerpsykologi:

Mentalt fokus

Det är viktigt att förstå att i poker finns inte enbart: "jag förlorar" eller "jag vinner". Jag vill hellre dela in det i flera kategorier, nämligen enligt följande:

  1. Jag vinner + jag spelar ett vinnande spel = jag vinner.
  2. Jag vinner + jag spelar ett icke vinnande spel = jag förlorar.
  3. Jag förlorar + jag spelar icke vinnande spel = jag förlorar.
  4. Jag förlorar + jag spelar ett vinnande spel = jag vinner.

Det är i ett långsiktigt perspektiv inte det temporära resultatet som avgör ifall du vinner eller förlorar. Detta är inte bara något värt att beakta ur ett teoretiskt intresse. Om du är klar över dessa omständigheter kanske du lättare kan undvika att förflytta dig från kategori 4 till kategori 2 eller 3, vilket annars är mycket enkelt gjort då det är enerverande att befinna sig i kategori 4.

Om du förflyttar dig från kategori 4 till kategori 2 eller 3 är du förmodligen frustrerad. Men om du i stället kan undvika frustrationen kommer du begränsa ditt pokerspel till kategorierna 1 och 4, vilket innebär att du alltid förblir en vinnare.

Varför frustrationen uppstår
I onlinepoker haglar slumputfallen. De sker tätare än i vanliga livet. När vi åker på en motgång i vanliga livet (dvs. away from the keyboard) får vi normalt chansen att återhämta oss. När vi spelar poker online däremot utsätts vi för något vi inte har erfarenhet av tidigare när det handlar om den snabba frekvens av händelser i form av dåliga och positiva besked. Om vi drabbas negativt av slumputfallen flera gånger i rad hinner vi inte återhämta oss som vi annars är vana vid. Vi är oförberedda inför detta eftersom vi inte gjort sådana erfarenheter.

Även om vi inte har mer otur än andra kommer vi i perioder uppleva att vi bombarderas av otur. Det är när slumputfallen råkar drabba oss negativt i högre grad än vanligt och i kombination med de korta tidsmellanrummen som detta sker blir det en stor belastning för vårt psyke.

Läs nästa artikel: En genomgång av money management


Av Oscar Sand