Starthänder

10 i topp starthänder

aa
EV +2.32
kk
EV +1.67
qq
EV +1.22
jj
EV +0.86
ak
EV +0.78
aq
EV +0.59
tt
EV +0.58
aj
EV +0.51
ako
EV +0.44
kq
EV +0.39

EV räknat efter big blinds (stora mörkar) klicka här för mer info kring listan.

Värdet på starthänder i Texas hold'em är något som fluktuerar beroende på hur många spelare det är vid ett bord tillsammans med flera andra faktorer. Därför måste du omdana ditt val av starthänder beroende av situationen. Utöver detta är valet av starthänder inkorporerat med din spelstil.

De rekommendationer du ska få här är därför inte att betrakta som regler utan som riktlinjer. Desto mer erfarenheter du får vid spelbordet desto mer elastiskt kommer du genomföra ditt val av spel före floppen.

Nedan kan du se scheman som viasr anvisningar för hur starthänder kan spelas (suited = färghand; off suited = olika färger). Till höger ser du en lista över 10 i topp starthänder.

symboler

Limit shorthanded

limit shorthanded

Limit longhanded

limit longhanded

No limit shorthanded

no limit shorthanded

No limit longhanded

no limit longhanded

Heads up

heads up

Anmärkning
Förutom spelform, antal spelare samt position är det också viktigt hur spelarna före dig agerar. Samma starthand kan beroende på vad som hänt innan din tur vissa gånger vara lämplig att höja med och andra gånger inte lämplig att spela alls. För vidare förståelse om det relativa kring starthänder läs artikeln Gapet vid bordet - "The Gap Concept".

Läs nästa artikel: Heads up