Heads up strategi

pokerkortHeads up i poker innebär att två stycken spelar ensamma mot varandra. Detta kan vara när två stycken är sist kvar i en turnering, när två stycken spelare vid ett bord ensamma gör upp om en pott eller då valet från början varit att spela just heads-up.

Heads up matcher mellan två spelare kan vara antingen i form av ett ringspel eller som sit & go. Trots att det bara är två spelare inblandat är det ett brett spektrum av strategier som tillämpas.

Annons

Heads up är en duell man mot man, en duell som under vissa omständigheter ter sig chansartad (här syftas inte minst på situationer där mörkarna hunnit bli höga). Det kan också vara poker på en väldigt avancerad nivå. Om du vill vinna mer än en gång av två, måste du lära dig att behandla de situationer som uppstår i heads up på ett sofistikerat sätt.

Lärare i schack brukar säga att det är en god idé att lära sig schack med utgångspunkt i ”slutspelet” för att på så vis utveckla djup förståelse för spelet. Heads up är slutspelet i Texas hold’em. Kanske är det inte så att schack överensstämmer med poker till fullo i detta fall, men att spela mot en spelare hand efter hand kommer genast föra dig till kärnan i poker då du blir tvingad att inbegripa både korten och spelaren i din taktik.

Starthändernas värden förändras en del från spelet mot flera motståndare. Om du läst artikeln Shorthanded och longhanded har du förmodligen en känsla i fråga om vilket håll förändringen pekar i detta fall. Du hade rätt om du antog att de spekulativa händerna nu förlorar än mer gentemot krafthänderna.

All in starthänder
När du spelar heads up är situationen då båda spelarna hamnar all in före floppen aldrig långt borta. Du måste därför veta vilka starthänder som är pålitliga i dessa fall. Jag rekommenderar inte något statiskt, maskinellt spelsätt, men det är bra att ha en uppfattning om vilka kort du kan lita på i allmänhet.

All in är en metod. Det finns också mer subtila sätt att hantera heads up. Om du kan välja vill du då inte bli kvitt (det refereras här till utslagningssituationen snarare än ett ringspel för att göra exemplet mer lättbegripligt) din motspelare på ett mer kirurgisk vis? Det är både mer stilfullt och mindre riskabelt än att trycka in alla dina marker för en duell med stor slumpmässighet. Förvisso handlar det sällan om 100% i poker, men du kan komma närmare åtminstone. Detta åstadkommer du med tålamod, vilseledande spel samt genom att hitta motståndarens svagheter.

Mot någon som spelar tight bör du vara mycket aggressiv och satsa ofta för att vinna så många potter som möjligt med halvbra händer. Vice versa gäller mot en aggressiv spelare där du har mycket att vinna på att vänta in bra händer och sedan försöka ta hem en stor pott.

Poker handlar helt och hållet om situationen, därför måste du vara förmögen att hantera båda dessa metoder.

Positionens betydelse
I heads up har spelaren med lilla mörker "position". Positionsspelet är en mycket viktig aspekt när du spelar heads up. Likväl förbises detta ofta och medvetenhet om position är något många spelare i heads up lär sig ganska sent. Anledningen till att positionen är synnerligen viktig del i heads up-strategin är att i potter med bara två spelare är det vanligt att ingen av spelarna träffar någon hand. Då är det spelaren som agerar sist som har det mest tacksamma läget att genomföra en bluff.

Var hittar jag den lägsta raken?
Raken för heads up är normalt sett relativt låg. Heads up som spelas i formatet sit & go är ofta billigare än sit & go med fler spelare. Detta är något du bör kräva av ett bra pokerrum eftersom en heads up i regel avgörs snabbare än en turnering och därför ger rake till pokerrummet med högre frekvens. Listan nedan visar pokerrum där det är förmånligt att spela heads up.

Pokerrum                  Rake       Specialiteter
Poker Stars               4.5%*       Heads up-turneringar   Läs recension
Titan Poker               5%**      Spelbord för nybörjare  Läs recension

* För startavgifter $ 1-2 är raken 10% och från och med $ 500 är raken under 5%. 4.5% gäller endast för Turbo, annars 5%.
** För startavgiften $ 1 är raken 10% och från och med $ 300 är raken under 5%. Annars gäller 5%. 


Läs nästa artikel: Ringspel