Gapet vid bordet - "The Gap Concept"

Det som på engelska kallas "The Gap Concept" handlar om att kravet på starthandens styrka är relativ och beror på om det skett höjningar innan det är ens tur och i så fall från hur många platser bort från ens egen plats vid bordet.

Poker hålkort två spelare

När det inte längre finns någon absolut nybörjare på bordet som donerar sina marker utan kampen står mellan spelare som samtliga är någorlunda skickliga blir spelets utgång automatiskt mer ovisst. Mindre skillnader i spelklass börjar spela en större roll.

I detta läge är det viktigt att du kan väga in så många olika faktorer som möjligt i dina beslut. Det räcker kanske inte längre att ha en god balans mellan tålamod och aggressivitet för att spelet automatiskt kommer att lyckas. De andra spelarna kanske också bemödar sig om detta. Det går förstås alltid att förfina sina redskap i denna del av spelet och ständigt söka en mer fullkomlig balans än vad motspelarna kan uppvisa. Men det är också av nytta att hitta ytterligare faktorer som påverkar spelet för att ha extra aspekter i åtanke som kanske inte motspelarna har.

En sådan viktig aspekt i poker är ”The Gap Concept”. Om du inte redan känner till detta koncept finns det ändå en chans att du redan har inlemmat det i ditt spel. Det är nämligen högst logiskt och fundamentalt, fast många bortser trots allt från det.

The Gap Concept, eller gapet, går ut på att du ibland behöver en bättre hand för att syna än du behöver för att satsa eller höja. Detta kan låta motstridigt, men idén korresponderar med elementär pokerteori som säger att det är bättre att själv ta initiativ än att vara den passiva parten.

Den grundläggande premissen för det här konceptet är att ju sämre position en spelare har desto bättre behöver handen vara för att han ska gå med. Och, om en spelare höjer från en tidig position behöver du själv en bättre hand just på grund av detta.

888poker promotionbild

Pokerrum som rekommenderas av TexasPokerGuide.se:

888.se (18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller )

När du infogar denna extra faktor i ditt spel är det viktigt att du tillämpar den i relation till spelaren du möter. Låt säga att en spelare tidig position höjer och du har A♥ T, om spelaren som höjt visat sig vara riktigt tight sjunker värdet på din hand eftersom det är goda chanser att den är i underläge och du bör överväga att slänga handen.

Om du däremot är i mellanposition med A♣-2 och ingen har satsat eller höjt kan det vara läge för dig att höja. Då tar du ett initiativ som kan få din hand att verka än mer stark än vad den är.

Därmed säger i själva verket The Gap Concept att handen som spelas med initiativ har företräde mot andra jämnstarka händer. Handen som normalt skulle synat behöver då alltså vara bättre än om det inte hade höjts innan. Det är denna skillnaden som är själva ”gapet”.

Att vara medveten om gapet gör att du tänker bortom det ursprungliga värdet på din hand och att du därför undviker hamna i situationer där du möter en lite bättre hand – det är när detta händer som det kostar allra mest att förlora.

Läs nästa artikel: Att spela mot skickliga spelare


Av Oscar Sand