Shorthanded & longhanded

kortlekMed shorthanded menas ett bord där 5-6 spelare maximalt sitter samtidigt och rörande longhanded är det ett bord med 7-10 spelare. Andra termer som används är 6-max bord som uppenbarligen avser bord för max sex spelare samt Full ring som är detsamma som longhanded. Vilka strategier som lämpar sig skiljer samtidigt som mängden spelare vid bordet ökar och minskar.

I det senare fallet behöver du spela mer tight. Inte minst före floppen: även om endast tre spelare har gått med före dig är kvaliteten hos deras händer sannolikt bättre än tre slumpvisa spelare på ett shorthanded bord. Detta av den uppenbara anledningen att desto fler spelare det är desto mer ökar chansen att någon har excellenta hålkort.

Annons

En av de mest signifikanta skillnaderna mellan shorthanded och longhanded är således att värdet hos starthänderna skiftar. Somliga starthänder vinner och förlorar attraktion beroende på antalet spelare. Jag ska här närmare belysa de olika kategorierna som berörs.

Vid ett bord med nio motståndare kan du inte satsa på en knock out. Om du trots allt försöker är chansen stor att du får svinga mot flera spelare samtidigt och ingen hand kan ge dig 90 % före floppen där du är all in mot tre spelare! Detta innebär i sin tur inte att du ska spela defensivt med A-A (två ess) och andra krafthänder, men att vara medveten om minskningen av värde per motspelare som gäller.

Kategorier som passar särskilt väl för longhanded är ”spekulativa händer” som kort i en svit (connected) samt kort i gemensam färg (suited). Detta för att sådana händer kan vinna mot många andra händer. Nu säger du: ”Javisst, men dessa händer kan väl i så fall slå ett färre antal spelare i shorthanded också?” Jag håller med om detta, men saken är den att storleken på den vinst en stege eller färghand resulterar i är beroende av hur många spelare som gått med i potten. Därmed är det mer motiverat att spela spekulativa händer ofta i longhanded, för de gångerna när du vinner kommer dessa betala tillbaka fler misslyckade försök än dem gör vid ett shorthanded bord.

Detta betyder inte att en 9-8 i samma färg ska kastas när du spelar shorthanded, men starthänder i denna kategori bör inte spelas i lika hög utsträckning. En sak till: i fråga om kortens spelbarhet beroende av antalet spelare är detta bara ännu en av flera omständigheter som påverkar utgången. Du kommer bli bekant med flera omständigheter medan du läser vidare.

Vilket bord ska du välja?
Att händer varierar i värde beroende av motspelarnas antal är en viktig insikt. Det finns fler faktorer betingade av bordets storlek. En viktig sak att känna till är att din skicklighet som pokerspelare får mer genomslag på ett bord med färre spelare. När tio spelare möter varandra vid ett bord är de slumpmässiga inslagen fler än när fem spelare gör upp. Det ska nämnas att detta främst gör sig gällande i utslagningsförhållanden.

Det bästa sättet att gå tillväga torde dock vara att själv utvärdera sin prestationsförmåga på respektive bord och sedan specialisera sig på det ena. Det är emellertid ingen nackdel med variation då detta gör dig bekant med fler situationer samt erbjuder omväxling vilket ibland kan vara gagneligt för motivationen – denna fördel existerar dock bara så länge du resultatmässigt presterar någorlunda lika på de bägge borden.

Läs nästa artikel: Starthänder