Bluffandets lag i poker

Relaterat

Taktiska metoder i poker (strategi)
Spela korten, spela spelaren (strategi)

Annons

En bluff är detsamma som en medveten feltolkning av sin pokerhand, fast stödd på en analys av den rådande spelsituationen.

Spelaren med den sämsta handen kan fortfarande vinna så länge han analyserar situationen bättre än sina motspelare (detta ska dock inte läsas som att det går att bluffa sig till alla potter). Om sammansättningen av korten på bordet är de rätta kan en spelare som bara har ett par få en motspelare med ett tvåpar att lägga sin hand, detta ifall han med en höjning lyckas övertyga om att tvåparet förmodligen är överträffat.

Här förklaras tre metoder att bluffa ...

Bluff före floppen
En bluff baseras i början av en hand tämligen ospecifikt på styrka. En attack mot blindsen talar egentligen inte om vad för slags hand det är, mer ett yttrande om styrka.

Bluff efter floppen
En bluff direkt efter floppen är alltjämt ospecificerad . Det kan vara högsta paret till att gälla en ospecificerad draghand.

Bluff i handens slutskede
Fast desto längre handen framskrider desto mer specificerad måste bluffen vara i sin funktion att representera händer. Bluffens egenskaper är därför både starkare och svagare av detta faktum.

Läs nästa artikel: Hur man går vidare efter en stor förlust