Spela korten, spela spelaren

"Spela korten" och "spelare spelaren" vad menas med det? Det innebär att poker är ett komplext spel och om du vill spela det på ett sofistikerat sätt kan du inte vara för simpel i din strategi.

Två knektar i pokerhand


Spela korten
Detta är den mest uppenbara delen: att värdera korten har att göra med bestämda kalkyler som kan användas om och om igen i liknande situationer. Det handlar om att förstå skillnader mellan hur bra olika starthänder är och hur "gjorda händer" (dvs. händer efter floppen i Texas hold'em såsom par, tvåpar osv.) skiljer sig på sättet de kan och bör spelas.

Spela spelaren
Det är minst lika viktigt att lära sig hur olika spelstilar ska tolkas. Du får aldrig förbise hur olika spelstilar påverkar hur du själv bör agera. Rent allmänt ska du inte behandla alla spelare på samma sätt. Samtidigt får du inte bli blind i tron att en frekvent bluffande spelare aldrig har en stark hand – det kommer hända!

Att anpassa spelet efter omständigheterna är ett essentiellt inslag i poker och du kan dra fördel av dina motståndares spelstil på många sätt. Om din motståndare spelar för tight tjänar du på att bluffa oftare än annars och så vidare.

Det är dags att presentera dig för de fyra välkända spelartyperna (emedan inga vedertagna svenska begrepp finns används här svenskengelska termer). Här kommer dem:

  1. Den tight-passiva spelaren
  2. Den loose-passiva spelaren
  3. Den loose-aggressiva spelaren
  4. Den tight-aggressiva spelaren

Som du förstår är detta till viss del generaliseringar, likväl är det ett adekvat sätt att indela de olika spelstilarna du kommer ställas mot i ditt spelande.

Låt oss börja med den första, den tight-passiva spelaren. Högst upp på listan men knappast den mest utmanande spelaren att bli ställd emot. Snarare tvärtom, för i mötet med denna spelare är det du som styr om du gör ditt jobb. Och ditt jobb i detta fall är att vara aggressiv och bluffa en hel del eftersom du friktionsfritt kan stjäla potter från denna timida spelare som oftast lägger sig när du satsar. Som konsekvens av detta är det högst rimligt att misstänka en stark hand de få gånger denna spelare satsar och därmed bör du då i regel lägga dig snarast.

Inte heller den andra spelartypen, den loose-passiva borde utgöra ett nämnvärt hot mot dig. Men mot denna spelare är en bluff av mindre nytta – detta är en spelare som enträget synar dig. Därför måste du visa tålamod tills du får en stark hand. När du väl har en, satsa för att bygga upp potten, den loose-passiva spelaren kommer ofta syna dig och det finns inget enklare sätt att vara lönsam.

Som du förstår kommer ingen av dessa spelartyper få din hjärna att börja koka. Men den tredje typen, den loose-aggressiva spelaren är av mer problematisk art. Han är rebellen vid bordet som inte följer lagarna. Han tycks nonchalera pott oddsen och spelar varje hand som vore det en monsterhand. Du har två val mot denna spelare. Det ena är att brottas med honom vid stupet med en gång. Detta är frestande, men då spelar du på hans arena. Om du vill vara en regelbunden vinnare måste du betvinga honom på ett mer "kirurgiskt" manér.

Det här kräver tålamod, men när du väl fått handen du väntar på – det måste inte vara en kåk, men det räcker heller inte med högsta paret med ett lågt sidokort (kicker) – låter du honom göra sina sedvanliga höjningar och efter sista kortet visats utdelar du slutligen det giftiga slaget genom att kontrahöja. Acceptera att förlora många små potter till den loose-aggressiva spelaren och vänta på de stora du kommer att vinna.

Den sista typen, den tight-aggressiva spelaren, är förmodligen den spelstil du själv vill efterfölja i någon form. Denna metod resulterar i ett balanserat spel och kommer att ge ett positivt resultat i det långa loppet. För att åstadkomma detta måste du till att börja med välja rätt starthänder att spela och sedan göra verkningsfulla beslut som påverkar händelseförloppet vid bordet till din favör. Att kombinera tight och aggressivt spel innebär att du går med i relativt få potter och sällan spelar vidare med mediokra händer, men när du väl engagerar dig i en hand ska du göra det resolut med satsningar i stället för att bara passa eller syna.

När du själv möter denna spelare är ditt uppdrag är lära dig honom innan han lär sig dig. Det är också en god idé att delvis undvika den tight-aggressiva spelaren och inrikta sig på de mer lönsamma spelarna. Att veta hur man ska spela spelaren inkluderar att veta vilka spelare man ska spela mot. I poker är du ute efter pengarna, inte några skalper.

888poker promotionbild

Pokerrum som rekommenderas av TexasPokerGuide.se:

888.se (18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller )

Spela bordet
”Spela bordet” låter kanske något kryptiskt? Vad det handlar om är att ta temperaturen på bordet; du måste veta i vilken miljö du befinner dig. Bordet är den totala summan av spelarna omkring dig. När du har beräknat dess summa vet du i vilken riktning du ska justera ditt spel. Låt oss ta ett klargörande exempel …

Du sitter vid ett bord för fem spelare och noterar att ingen någonsin höjer före floppen (pre-flop) och att det sammantaget görs få höjningar. Vid denna omständighet är det läge för dig att själv börja höja en hel del. Du kommer antagligen att stjäla många potter utan att ha den bästa handen, och är det spelare som i stället synar är du initiativtagaren och bestämmer pottens storlek. Detta kan jämföras med att spela mot en tight-passiv alternativt tight-loose spelare.

Om läget är motsatt, det är ständiga höjningar vid bordet då ska du än en gång anpassa ditt spel, men denna gång i motsatt riktning. Denna situation kan jämföras med att spela mot den loose-aggressiva spelaren.

Slutsatsen av detta leder till tumregeln: spela bordet i motsatt riktning gentemot den rådande tendensen. Jag menar härmed inte att du ska överdriva detta till den grad att du fullständigt ändrar din spelstil. Vad det handlar om är att modifiera ditt spel i den riktning som genererar störst lönsamhet.

Spela insatsnivån
Man skulle också kunna lägga till "spela insatsnivån" till detta avsnitt av pokerguiden. Om du till exempel spelar på nivån $0.01/$0.02 ska du inte förvänta dig att dina motståndare är speciellt noga med om de får negativa pottodds. Detta beror på att respekten för pengarna lyser med sin frånvaro. Därför kan du heller inte basera ditt spel på detta. Så om en spelare synar bör du inte väga in pott oddsen denne hade alltför mycket då du försöker lista ut spelarens hand.

Läs nästa artikel: Tight & loose


Av Oscar Sand