Att syna en all in med A8 i heads up

En svår situation som uppdyker emellanåt i heads up är då motståndaren väljer att gå all in pre flop och du har ett halvbra ess. Ställningstaganden här ifall du kan syna eller inte gäller så klart spelstilen du möter samt den effektiva stacken. Men bortsett från detta är sannolikheten för tänkbara utgångar viktig här.

Låt oss blicka ut över situationer med A8 i mötet med ett antal andra starthänder:


A8 vs A2-A7 = A8 vinner cirka 55% - oavgjort cirka 21% - förlorar cirka 24%.
A8 vs A9-AK = ca 24% - 10% - 66%.
A8 vs KQ-K9 = ca 58% - < 1% - 42%
A8 vs 77-22 = ca 45% - 1% - 55%
A8 vs 99-AA = ca 20% < 1% - 80%

A8o vs Ø = 40% – 7% – 53%

Uträkningen som visar A8 mot genomsnittet av de fem grupperna är inget facit, dels är några av grupperna mindre representerade i situationen vi analyserar, dels finns ytterligare grupper som höjer procenten för A8. Inte desto mindre visar detta att styrkan hos A8 har klara begränsningar när det kommer till all in före floppen. (A8 suited ger så klart bättre förutsättningar, fast skillnaden är inte alltför märkbar.)

Som analysen visar är inte förutsättningarna i dueller mot dominerade ess bättre än cirka 55% vinstutgång. Lägg också märke till att när A8 är dominerad har den mindre chans till delad pott än vad ett annat ess som är dominerat har mot A8.

Tre pokerkort

Mer pokerstrategi:

Att spela mot dåliga spelare

Som en konsekvens av detta bör A8 främst vara en hand att syna all in med i lägen där motståndaren är short-stacked och blindsen är höga, vilket anger en omständighet där denne kan misstänkas gå all in på alla ess och majoriteten av kungar samt ibland på många ännu svagare händer.

Att syna en all in med A8 då stackarna är djupa eller i en jämn heads-up match är däremot ett tveksamt spel som analysen ovan visar. Även mot en spelare som är loose-aggressive är oddsen aldrig alltför gynnsamma.

Slutsats: starthänder som A7, A8 och A9 är mycket starka heads-up mot genomsnittshanden, men har alltså inte tillräckligt goda utsikter när motståndaren går all in med grupper som är typiska för denna manöver för att man ofta ska kunna syna med handen. I situationer när motståndaren eller du själv är short-stacked är läget dock annorlunda och du kan då betydligt oftare – hur ofta beror på motståndaren och hur liten den effektiva stacken är – syna med denna hand.

Läs nästa artikel: Den hyperaggressiva spelstilen


Av Oscar Sand