Taktiska metoder i poker

Det följande kommer ta upp olika slags taktiska metoder du kan använda i Texas hold'em. En del koncept är naturliga medan andra är mer komplicerade. Försök att smälta det du tror kan bli till hjälp för din utveckling.

Pokerkort och marker utspridda på duk


Semibluff
Semibluffen är ett drag att ta till i situationer när du har en hand som har många utvägar (outs). På grund av att detta är en bluff med flera ändamål ska du inte kasta in en massa marker, utan kanske satsa kring 50-75% av potten.

Vi tittar på en situation där du delats hålkorten Q 8♠ och floppen är 6 2♠ 3♠. Motståndaren väljer att checka. Du har förvisso inget än, men dina möjligheter att träffa en färg och vad som kan bli det högsta paret ger värde åt handen. Därför satsar du i form av en semi-bluff.

Fördelen att satsa i ovanstående situation i stället för att checka är att du både tar chansen att vinna potten och, ifall du får syn, bygger upp en större pott som kan ge stor utdelning ifall du träffar färgen.

Satsning för info
När du spelar Texas hold’em kan du se korten på bordet men du vet aldrig allt som försiggår. Därför kan det vara en bra idé att investera marker för att få information i form av ledtrådar om motståndarnas kort. Självfallet satsar du inte åtta big blinds, men bli heller inte för stereotyp så att du låter motståndaren läsa din avsikt.

Utgångarna här är efter gjord satsning för info:

  1. Din motståndare lägger sig och du vinner potten.
  2. Motståndaren synar eller höjer och därmed har du fått information som lyser upp bordet för dig.

Infosatsningen genomförs idealiskt direkt efter floppen så att du får information genast samt att chansen då är minst att motståndaren hunnit få en bra hand (som gör att du oftare kan vinna potten med satsningen). Mer officiella namn på denna manöver är feeler bet eller probe bet.

Slowspel
Slowspelande handlar om att missleda de andra spelarna genom att låta bli att satsa trots att du har en bra hand. Detta spelsätt är mer lönsamt emot vissa typer av spelare – de som spelar aggressivt och vårdslöst. Att slowspela händer är oftast förenat med risker och därför bör du noga välja dina tillfällen.

Vilken slags hand som passar bäst är som vanligt betingat av situationen. Några riktlinjer kan ändå ges. En kåk eller en färg är typiska händer att slowspela. Ett högsta par med en utmärkt kicker kräver däremot speciella omständigheter för att slowspelas. Att slowspela ett tvåpar är också ett farligt projekt. När du har en triss kan det dock ofta vara värt att slowspela, men du måste kontrollera eventuella möjligheter till stege och färg som kan dyka upp.

Ett taktiskt tema som långsamt spel involverar är check-raise. Du kan leda begreppet utifrån orden: först checka (passa) och om motståndaren satsar - vilket du hoppas på - så höjer (rasie) du. Anledningen till denna aktion är att få motståndaren att stoppa in marker i potten vilket han kanske inte gjort annars.

kortlek pokertermer

Mer pokerstrategi:

Bet, raise & check-raise

Värdebet
Värdebet (value bet) är ett viktigt område i Texas hold’em och du kan inte bemästra detta över en dag. För att sammanfatta konceptet handlar det som vara så lönsam som möjligt när du tror du har den bästa handen eller när du kan få den bästa handen efter fler kort. I poker måste du ha kurage, du vill inte passa efter sista kortet lagts på bordet om du förmodar att du har den bästa handen (undantag finns från denna regel, men det är ett annat område).

Om du har bästa handen vill du heller inte satsa för mycket. Vad du siktar på är att göra den största satsningen som din motspelare kan tänkas villig att syna.

Innan du kan verkställa denna välbalanserade satsning måste du kunna analysera motståndarens hand och spelsätt, vilket är färdigheter som måste inhämtas genom erfarenhet.

Continuation bet
Continuation bet kallas smidigare för C-bet. Detta är en effektiv och naturlig idé – du har säkert utfört den utan att tänka så mycket på begreppet i sig. Det handlar om att efter ha gjort en höjning före floppen fortsätta satsa efter floppen även om du inte träffar något – en uppföljning som bibehåller ditt initiativ. Starthänder som är typiska för denna situation är medium par eller två höga kort. Tillvägagångssättet är att satsa ungefär halva potten. På så sätt räcker det att vinna en av tre händer för att gå plus.

De möjliga utgångarna är efter gjord C-bet:

  1. Din motståndare lägger sig och du vinner potten.
  2. Motståndaren synar men eftersom du har höjt på en relativt bra hand har du fortfarande chans att vinna.
  3. Motståndaren höjer och du bör antagligen lägga din hand.

C-bet går ut på att behålla initiativet och handlar inte så mycket om styrkan på din hand. Detta har till sin följd att du ofta kommer utföra din C-bet utan att ha träffat något på floppen och just därför fallerar denna taktik då flera spelare är inblandade. C-bet har alltså sina största fördelar heads up.

Vi tittar på hur detta kan gå till i en situation där du spelar heads-up:

Du delas hålkorten A 8♠ och höjer 2 gånger BB från position, motståndaren synar. Potten är 120 kronor. Floppen kommer: 5 2♣ J♠, motståndaren checkar och du satsar 60 kronor (här sker alltså din C-bet) varpå motståndaren lägger sig.

Flop-, turn- och riverkort

Mer pokerstrategi:

Flop, turn & river

Annonsering
”Annonsera” gör du när du vill ge de andra spelarna kring bordet ett felaktigt intryck av din spelstil. Att sända iväg en felaktig table image kan vara värt en viss investering.

Du kan verkställa detta på några olika sätt. Ett sätt är att visa dina kort för de andra spelarna efter du gjort en medvetet dålig syn (självklart väljer du en situation när detta kan göras billigt). Nu, om de reagerar på detta, kommer de förmodligen vilja försöka bluffa dig mindre ofta. Denna slags operation lönar sig bäst i ringspel och heads up där du spelar mot samma motståndare i många händer.

Isolering
Detta är manövern du använder när du ensam vill möta en specifik spelare i en hand. Av denna anledning måste du köpa ut de andra spelarna genom att höja. Fördelen av att isolera en spelare är att du tror att dina kort är gynnsamma att spela mot dennes i en given situation. Till exempel om en spelare som är shortstacked går all in och du har ett medium par och vill spela exklusivt mot honom, undvikande sidopotter med andra spelare.

Blockering
En blockering (block bet) handlar om att satsa även när du egentligen hade föredragit att passa. Skälet för satsningen är att dess funktion ska verka förhindrande mot en förväntad större satsning av motspelaren, som förbryllad av din satsning avstår sin egen och bara synar. Denna handling använder du dig av för att få se ytterligare ett kort så billigt som möjligt i relation med de omständigheter du tror gäller i situationen.

Steal

I turneringar brukar mycket av spelet kretsa kring blinds. I inledningar av turneringar är blindsen låga, men efter ett par blindshöjningar börjar det bli attraktiv att vinna blindsen allena.

Detta brukar märkas genom att fler spelare höjer från mellan och sena positioner – detta ofta med den primära intentionen att stjäla blindsen. Detta tillvägagångssätt brukar således kallas för en steal.

Steals utförs smidigast då du är chipleader eller åtminstone har mer marker än genomsnittet. Ju mer marker du har i relation till de andra desto större chans är det att de andra avstår av syna din höjning eller re-raisa dig gå det vet att de kan förlora alla sina marker. Med mycket marker har du även större utrymme att misslyckas i dina försök då och då eftersom du kan upprepa försöket och i längden brukar taktiken vara lönande.

Re-steal
På grund av dessa steals i form av utstuderade höjningar bör du också lägga till re-steals i din repertoar. Låt oss titta på hur en re-steal kan gå till ...

Det är nio spelare vid ditt bord, blindsen är 50/100 och genomsnittspotten är cirka 2000. Spelaren i off cut-positionen som har 4000 marker öppnar potten genom att höja till 300. Du sitter i position med A-2o och har lagt märke till att spelaren som höjde är TAG och attackerar frekvent blindsen.

Du gör därför en re-raise till 900. SB, BB samt spelaren som ursprungligen höjde lägger sig. Re-steals fungerar ofta eftersom agerandet signalerar en stark hand (medan den ursprungliga höjningen ofta är en steal), och en smart turneringsspelare med mycket marker undviker spela stora potter i onödan om han inte har en riktigt stark hand.  

Representera
Att "representera en hand" innebär att du bluffar i ett läge där motståndaren troligtvis kommer misstänka dig för en viss hand och därför avstår att syna. Ett exempel på detta är om det ligger tre färgkort på bordet och du är säker på att motståndaren inte har färgen, då kan du bluffa i form av en satsning som ifall du själv hade färgen.

Ett mycket sofistikerat spel tillika farligt är följande:

Din hand är A♠ 8 och bordet visar är 8 2♠ J♠ A♣ K♠. Du har höjt på varje gata medan motståndaren gett dig syn hela vägen. River-korten fullbordar eventuella färgdrag i spader och det är just vad du gissar att motståndaren träffar. Du har dock spader-esset, vilket medför att ingen kan ha nuts-färgen (som bäst kan någon ha färg med dam hög då spader kung ligger på bordet). Du vet att spelaren är tight och därför väljer du att gå all in i tron att motståndaren ska lägga sin hand även om det råkar vara en färghand.

Var kreativ
Detta är inte de enda manövrar som kan utföras vid pokerbordet. Genom att studera professionella pokerspelare kan du bygga på din arsenal av tricks. Framför allt: var kreativ och försök själv hitta nya vägar att tackla spelet.

Läs nästa artikel: Gamblingkoncept


Av Oscar Sand