Taktiska metoder i poker

Relaterat

Shorthanded & longhanded (strategi)
Gapet vid bordet - "The Gap Concept" (strategi)

Annons

Det följande avsnittet kommer ta upp olika slags taktiska metoder du kan använda i Texas hold'em. Avsnittet är ganska långt och ibland något komplicerat. Försök att smälta det du tror kan bli till hjälp för din utveckling.

Semibluff
Semibluffen är ett drag att ta till i situationer när du har en hand som ännu inte är nånting men har många utvägar (outs). På grund av att detta är en bluff med flera ändamål ska du inte kasta in en massa marker, utan kanske satsa kring 50-75% av potten eller så. Låt oss titta på de möjliga utgångarna av semibluffen: 1) Motståndaren lägger sig – du vinner potten omedelbart; 2) motståndaren synar och du träffar din potentiella hand på ett nästkommande kort och vinner en större pott; 3) motståndaren synar och du träffar inte din potentiella hand – du förlorar kanske i detta fall, men eftersom en semibluff kostat dig relativt lite har du råd med det.

Satsning för info
När du spelar Texas Hold’em kan du visualisera korten på bordet men du vet aldrig allt som försiggår. Därför kan det vara en bra idé att investera marker för att få information om vad som händer. Självfallet satsar du inte åtta stora mörker vid dessa tillfällen, men bli heller inte för stereotyp att du låter motståndaren läsa din avsikt. Utgångarna här är: 1) din motståndare lägger sig och du vinner potten; 2) motståndaren synar eller höjer och därmed har du fått information som lyser upp bordet för dig.

Infosatsningen genomförs idealiskt direkt efter floppen så att du får information genast samt att chansen då är minst att motståndaren hunnit få en bra hand. Mer officiella namn på denna manöver är feeler bet eller probe bet.

Slowspel
Vi har redan berört denna specifika manöver i andra artiklar. För att uppdatera dig handlar slowspelande om att missleda de andra spelarna genom att låta bli att satsa trots att du har en bra hand. Detta spelsätt är mer lönsamt emot vissa typer av spelare – de som spelar aggressivt och vårdslöst. Att slowspela händer är oftast förenat med risker och därför bör du noga välja dina tillfällen.

Vilken slags hand som passar bäst är som vanligt betingat av situationen. Några riktlinjer kan ändå ges. En kåk eller en färg är typiska händer att slowspela. Ett högsta par med en utmärkt kicker kräver däremot speciella omständigheter för att slowspelas. Att slowspela ett tvåpar är också ett farligt projekt. När du har en triss kan det dock ofta vara värt att slowspela, men du måste kontrollera evetuella möjligheter till stege och färg som kan dyka upp.

Ett taktiskt tema som långsamt spel involverar är check-raise. Du kan leda begreppet utifrån orden: först checka (passa) och om motståndaren satsar - vilket du hoppas på - så höjer (rasie) du. Anledningen till denna aktion är att få motståndaren att stoppa in marker i potten vilket han kanske inte gjort annars.

Värdebet
Värdebet (value bet) är ett viktigt område i Texas Hold’em och du kan inte bemästra detta över en dag. För att sammanfatta konceptet handlar det som vara så lönsam som möjligt när du tror du har den bästa handen eller när du kan få den bästa handen efter fler kort. I poker måste du ha kurage, du vill inte passa efter sista kortet lagts på bordet om du förmodar att du har den bästa handen (undantag finns från denna regel, men det är ett annat område).

Om du har bästa handen vill du heller inte satsa för mycket. I stället siktar du på att göra den största satsningen som din motspelare kan tänkas villig att syna.

Innan du kan verkställa denna välbalanserade satsning måste du kunna analysera motståndarens hand och spelsätt, vilket är färdigheter som måste inhämtas genom erfarenhet.

Continuation bet
Continuation bet kallas smidigare för c-bet. Detta är en effektiv och naturlig idé – du har säkert utfört den utan att tänka så mycket på begreppet i sig. Det handlar om att efter ha gjort en höjning före floppen fortsätta satsa efter floppen även om du inte träffar något – en uppföljning som bibehåller ditt initiativ. Starthänder som är typiska för denna situation är medium par eller två höga kort. Tillvägagångssättet är att satsa ungefär halva potten. På så sätt räcker det att vinna en av tre händer för att gå plus. Viktigt är att detta bara görs mot få spelare, idealiskt är en motspelare.

De möjliga utgångarna är: 1) din motståndare lägger sig och du vinner potten; 2) motståndaren synar men eftersom du har höjt på en relativt bra hand har du fortfarande chans att vinna; 3) motståndaren höjer och du bör antagligen lägga din hand.

Annonsering
”Annonsera” gör du när du vill ge de andra spelarna kring bordet ett felaktigt intryck av din spelstil. Att sända iväg en felaktig table image kan vara värt en viss investering.

Du kan verkställa detta på några olika sätt. Ett sätt är att visa dina kort för de andra spelarna efter du gjort en medvetet dålig syn (självklart väljer du en situation när detta kan göras billigt). Nu, om de reagerar på detta, kommer de förmodligen vilja försöka bluffa dig mindre ofta. Denna slags operation lönar sig bäst i ringspel och heads up där du spelar mot samma motståndare i många händer.

Isolering
Detta är manövern du använder när du ensam vill möta en specifik spelare i en hand. Av denna anledning måste du köpa ut de andra spelarna genom att höja. Fördelen av att isolera en spelare är att du tror att dina kort är gynnsamma att spela mot dennes i en given situation. Till exempel om en spelare som är shortstacked går all in och du har ett medium par och vill spela exklusivt mot honom, undvikande sidopotter med andra spelare.

Blockering
En blockering (block bet) handlar om att satsa även när du egentligen hade föredragit att passa. Skälet för satsningen är dock att dess funktion ska verka förhindrande mot en förväntad större satsning av motspelaren, som förbryllad av din satsning avstår sin egen och bara synar. Denna handling använder du dig av för att få se ytterligare ett kort så billigt som möjligt i relation med de omständigheter du tror gäller i situationen.

Representera
Att "representera en hand" innebär att du bluffar i ett läge där motståndaren troligtvis kommer misstänka dig för en viss hand och därför avstår att syna. Ett exempel på detta är om det ligger tre färgkort på bordet och du är säker på att motståndaren inte har färgen, då kan du bluffa i form av en satsning som ifall du själv hade färgen.

Var kreativ
Detta är inte de enda manövrar som kan utföras vid pokerbordet. Genom att studera professionella pokerspelare kan du bygga på din arsenal av tricks. Framför allt: var kreativ och försök själv hitta nya vägar att tackla spelet. Om du har läst alla artiklar om strategi i denna poker guide har du fått en fundamental kunskap som hjälper dig till att hitta på egna taktiska manövrar att lura dina motståndare med.

Du har läst sista artikeln i grundkursen: Pröva dina färdigheter i ett pokerrum