Flop, turn & river

Flop, turn och river är namn på olika faser i en giv. De första tre gemensamma korten kallas flop, det fjärde turn (eller fjärde gatan) och det femte kallas river (eller femte gatan). Det finns också ett namn på givens allra första fas, den första satsningsrundan som sker innan floppen, vilket kallas pre-flop. Och efter river-korten och den påföljande satsningsrundan sker handens sista fas. vilket är showdown.

Flop-, turn- och riverkort


Det går att dela in en giv i Texas hold'em i fyra faser eller satsningsrundor. Detta medför vissa strategiska förutsättningar.

Det finns en viss kategori spelare som ogärna vill lägga sin hand innan de fått se samtliga fem korten på bordet. Att syna satsningar med händer som är mediokra bara för att man vill se om handen lyckas förbättras eller att man vill försäkra sig om att motståndaren verkligen har en slagen är att befinna sig långt från en optimal strategi.

Det finns definitivt fall där det är berättigat att syna på varje satsningsrunda, fast detta är bara så länge vi har positiva odds (i artikeln pott odds går vi närmare in på detta). Det andra skälet för att inte syna hela vägen med en medioker hand är att vi låter motståndaren kontrollera pottens storlek.

I Texas hold'em vill vi inte ha negativa odds och vi vill inte agera passivt. Därför vill vi helst göra ställningstagandet antingen redan innan floppen eller direkt efter floppen.

Ställningstagandet innan floppen handlar mest om styrkan på våra hålkort. I poker är en bra spelare en disciplinerad spelare, vilket innebär att en stor del av starthänderna bör slängas direkt. (I artikeln starthänder går vi närmare in på vilka kriterier som gäller för spelbara händer.)

Draghänder efter floppen

Agerandet direkt efter floppen är mycket viktigt. I detta läge måste vi planera vårt agerande för de resterande satsningsrundorna. Ett bra agerande är därför inte att syna och vänta för att se vad som händer. Om vi har en draghand (en hand där till exempel ett kort fattas för en stege) ska vi nu ta i betänkande vilka odds vi har för att träffa vårt drag samt hur mycket det är värt att träffa, det senare faller under begreppet implicita odds. Låt säga att det ligger två kort i samma färg på bordet samtidigt som det är parat, då är risken stor att vår potentiella stege blir slagen av en färghand eller en kåk. Att i detta läge syna för att senare tvingas lägga handen inför en stor satsning är exempel på dåligt planerande.

Därför bör vi snarare välja att lägga handen eller satsa själva. Genom att satsa får vi information i form av motspelarnas respons och inte minst ger vi oss chansen att vinna potten omedelbart. Detta är ett mer resolut tillvägagångssätt.

Läs nästa artikel: Bet, raise & check-raise


Av Oscar Sand