Regler i Texas hold'em

Bland alla pokerspel är Texas hold’em det mest populära både i officiella turneringar och spelpartier bland vänner. Här följer en sammanställning av spelets regler.

Kortlek blandas

Blanda och ge
Reglerna i Texas hold’em är inte svåra att lära sig. Givaren (dealern) blandar kortleken med alla 52 korten och ger sedan åt vänster två kort, hålkorten, till varje spelare med framsidorna neråt. Antalet spelare kan variera från 2 till 10 (detta är vad som är brukligt, i teorin tillåts 22 spelare).

 

Marker
För att spelet ska kunna fungera riktigt erfordras marker. Varje spelare tilldelas innan spelet startar ett antal marker som reglerna säger ska vara lika många hos varje spelare. I vissa kortspel används poäng, men i Texas hold'em används marker med olika värden i stället (poängräkning kan dock användas ibland för att beräkna hur spelare har presterat i ett flertal turneringar om en sådan sammanställning är av intresse).

I Texas hold'em har spelaren som delar ut korten en knapp (dealer button) framför sig. Denna knapp flyttas sedan medsols runt bordet när en ny hand påbörjas. Dealern ska också alltid "bränna" ett kort (dvs. slänga ett kort) före han delar ut kort till spelare eller lägger kort på bordet.

Mörker
Den nästsittande spelaren vänster om givaren ska lägga ”lilla mörker” och spelaren till vänster om honom ska lägga ”stora mörker”. Dessa är ett slags ante som används i Texas hold'em och dessa läggs i potten innan några andra insatser görs. Storleken hos de mörka insatserna kan variera från speltillfälle, men stora mörker ska vara dubbelt så stor som lilla mörker. I turneringsspel ökar mörkerna inom förbestämda tidsintervaller.

1a satsningsrundan (pre flopp)
Efter korten har blivit utdelade och mörkerinsatserna utplacerats är det dags för eventuella satsningar. I den första satsningsrundan är det spelaren vänster om stora mörker som inleder. Han har tre val: 1) Lägga sig, han kastar sina kort utan att visa dem för någon annan spelare; 2) Syna, han satsar storleken av stora mörker; 3) Höja, han satsar minst två gånger stora mörker.

Utöver detta finns några specifika valmöjligheter till. Spelaren med stora mörker har redan betalat tillräckligt vilket ger honom möjligheten att passa ifall han är nöjd och inte önskar satsa ytterligare. Observera att lägga sig är ett väldigt dåligt val när möjlighet finns att passa.

Den andra extra valmöjligheten är att kontrahöja. Som framgår av ordet kan detta göras endast om en spelare redan gjort en höjning i samma satsningsrunda. En kontrahöjning måste minst ha storleken av föregående satsning.

2a satsningsrundan (floppen)
När första satsningsrundan är avslutad bränner (lägger det ur spel) givaren översta kortet i leken och placerar tre kort med framsidan uppåt på bordet. Dessa är bordskorten och varje spelare får kombinera dessa med sina kort på hand.

När detta utförts börjar andra satsningsrundan, fast då med ändrad ordning. Nu är det spelaren med lilla mörker som börjar och sedan går turen medsols. Denna ordning består sedan under resterande satsningsrundor.

Och spelarna har nu samma valmöjligheter som tidigare: lägga sig, syna/passa, höja/kontrahöja.

3e och 4e satsningsrundorna (turn och river)
I de nästa två rundorna bränner givaren återigen det översta kortet i leken varefter han placerar ett uppvänt kort på bordet. Och dessa två satsningsrundors procedurer är identiska med den andra satsningsrundan.

Visning av kort (showdown)
Efter alla fem kort lagts på bordet och de sista satsningarna är gjorda ska spelarna som fortfarande är kvar i handen visa sina kort. (Om handen redan blivit avgjord tidigare därför att alla spelare utan en lagt sig är det valfritt för varje spelare att visa sina kort.) Nu kombineras varje spelares hand med tre eller fyra av de fem korten på bordet och den spelare som kan bilda den bästa pokerhanden vinner hela potten.

Detta var en genomgång av reglerna i Texas Hold’em. Vill du lära dig mer om strategier i spelet kan detta också hittas på denna sida.

Läs nästa artikel: 7 nybörjartips för Texas hold’em


Av Oscar Sand