Table selection

Table selection innebär val av bord och de omständigheter detta medför. Table selection är dock inte längre högaktuellt när det gäller nätpoker då flera pokerrum gjort ändringar som bland annat innebär att det inte går att få detaljerad information om bord på förhand (ändringarna har införts sedan denna artikel ursprungligen skrevs och därför kan vissa saker i texten vara inaktuella).

Beroende på vilken pokersajt du spelar och vilken limit samt spelform det gäller kommer det finnas olika antal bord att välja mellan.

Table selection för cash game
I pokerrummets lobby visas statistik över bland annat hur många spelare som i genomsnitt ser floppen. En hög siffra här är generellt att föredra eftersom du då kommer få möta lösa spelare.

En annan parameter värd att förhålla sig till är speltempot. Detta brukar kunna avläsas i lobbyn under ”spelade händer per timme”. Ju fler händer per timme desto större potential för ökad timförtjänst. Spelar du å andra sidan bättre med lite längre beslutstid kan detta i stället vara en nackdel. (Tempot kan bero på spelarna själva, men dessutom finns alltså olika bestämmelser för betänketid.)

Vidare är genomsnittspottens storlek en faktor att ta hänsyn till. Om antal spelare som ser floppen avspeglar spelarnas beteende pre flop är pottens storlek en antydan om spelarnas beteende post flop. En hög genomsnittspott skvallrar således om att det finns aggressiva spelare vid bordet. En sådan förutsättning kan både vara en fördel och en nackdel, vilket som överväger handlar en del om din spelstil och allmänna preferenser.

Table selection för turneringar
I turneringsspel handlar det om andra faktorer, framför allt mörkerstruktur och ifall re-buys är tillåtet.

Tidsintervallerna mellan det att blindsen höjs samt i vilken storleksordning är vad som brukar benämnas som mörkerstruktur. Numera är det populärt med så kallade turbo-versioner, vilket innebär korta intervaller mellan höjningarna vilket i sin tur alstrar rikligt med action.

Av uppenbara skäl minskar skicklighetens genomslag under sådana omständigheter.


Nästa sak att ta hänsyn till är ifall extra buy-ins är tillåtna. Detta brukar i turneringsspel kallas re-buy och innebär att en utslagen spelare har rätten att göra ett återinköp till samma turnering. Om du själv inte tänkt använda dig av denna möjlighet är det i ditt intresse att inte heller dina medtävlande kan få detta till gagns. Kontrollera alltid detta i lobbyn innan du registrerar dig. Re-buys brukar bara finnas som möjlighet i större MTT:s, spelar du bara SNG:s är detta knappast något du behöver tänka på.

Läs nästa artikel: Hur man går vidare efter en stor förlust


Av Oscar Sand