Poker test - odds

Det är dags att testa hur bra koll du har på odds i poker! Frågor som rör odds har delats in i fem olika avdelningar. När du lärt dig samtliga svar har du en mycket god kunskap om oddsen i poker. För att se svaren klicka någonstans i frågerutan.

Avdelning 1: Heads up

Fråga 1. AA vs JJ - Vilka vinstchanser har respektive hand?
Svar: ca 81% - 19% (när det gäller par mot lägre par skiftar procenten något beroende på om färg är dominerad och ifall stege är blockerad).
Fråga 2. A3 vs A♠4♣ - Vilka chanser är det för delad pott?
Svar: ca 50% (När två dåliga ess möts händer det ofta att den bästa handen bildas av ett ess plus fyra bordskort.)
Fråga 3. 22 vs 9♠T - Vilken hand är favorit?
Svar: 9♠T♣ är favorit med knapp marginal (trots att 9-T är offsuited och inte blockerar någon färg är den favorit på grund av många kombinerade möjligheter.)
Fråga 4. 88 vs AQ - Vilken hand är favorit?
Svar: ca 55% - 45% (Par är nästan alltid favorit mot överkort.)
Fråga 5. 66 vs KQ - Vilken hand är favorit?
Svar: ca 51% - 49% (Två överkort som är suited connectors och dessutom har en färg dominerad har nästan lika chanser mot mediumhöga par.)
Fråga 6. AK vs A7♣ - Vilka vinstchanser har respektive hand?
Svar: ca 71% - 24% (När inget par är inblandat är det större chans att potten delas.)
Fråga 7. K6 vs 9♠9♣ - Vilken hand är favorit?
Svar: ca 32% - 67% (Ett par är alltid favorit mot ett överkort och ett underkort, att K6 är suited påverkar inte dramatiskt.)
Fråga 8. AK vs QQ - Vilken hand är favorit?
Svar: ca 43% - 57% (Q-Q är ingen favoritmotståndare för A-K då den lilla vinstchansen genom en stege är ytterligare reducerad.)
Fråga 9. A♠A♣ vs Q♠7 - Vilka vinstchanser har respektive hand?
Svar: ca 87-13% (När en hand utan färg eller stegdrag möter överpar är underläget stort.)

Avdelning 2: Handens styrka efter floppen

Fråga 1. Flopp: 763 - Vilken hand är favorit: 98 vs 7Q?
Svar: ca 50-50% (Öppet stegdrag plus två överkort är alltså lika starkt som topparet här.)
Fråga 2. Flopp: 7J2 - Vilken hand är favorit: JA vs 7J?
Svar: ca 45-55% (Färgdraget plus chans till högre tvåpar är inte riktigt tillräckligt; lägg märke till att triss i knektar inte är en vinstmöjlighet för J-A.)
Fråga 3. Flopp: 7J2 - Vilken hand är favorit: JA vs QQ?
Svar: ca 52-48% (Färgdraget plus chans till högre par ger knappt favoritskap)
Fråga 4. Flopp: 27Q - Vilken hand är favorit: 75 vs Q9?
Svar: ca 50-50% (Färgdrag plus mellanpar räcker till att vara delad favorit - skulle nian vara hjärter sjunker så klart chanserna för 7-5)

Avdelning 3: Blandade situationer

Fråga 1. Vad är sannolikheten att dina hålkort är ett par?
Svar: ca 6%, 16-1
Fråga 2. Vad är sannolikheten att floppa en triss eller bättre med ett pocketpar?
Svar: ca 12%, 7-1 (Förutom triss kan du träffa en kåk - 1% - eller ett fyrtal - 0,25%.)
Fråga 3. Vad är sannolikheten att träffa ett öppet stegdrag på turn eller river?
Svar: ca 32%, 2-1
Fråga 4. Vad är sannolikheten att träffa ett av två överkort på turn eller river?
Svar: ca 24%, 3-1
Fråga 5. Vad är sannolikheten att träffa ett färgdrag på turn eller river?
Svar: 35%, 2-1
Fråga 6. Vad är sannolikheten att floppa ett färgdrag med två färgkort på hand?
Svar: ca 11%, 8-1
Fråga 7. Vad är sannolikheten att få färg eller stege med 9-8 suited?
Svar: ca 15%, 5.5-1 (Givetvis har händer som A-2 suited eller A-K suited sämre chanser att träffa en stege eftersom dessa händer är delvis blockerade.)

Avdelning 4: Dragodds för river-kortet

Fråga 1. Din hand: JJ, bordet: 9J6T. Vad är sannolikheten att du får kåk eller bättre?
Svar: ca 22%, 3.5-1 (Det är ca 20% för kåk plus 2% för fyrtal.)
Fråga 2. Din hand: TJ, bordet: 9J6T. Vad är sannolikheten att du får kåk?
Svar: ca 9%, 10-1
Fråga 3. Din hand: TA, bordet: 5K62. Vad är sannolikheten att du får färg?
Svar: ca 20%, 4-1 (Lägg märke till att en motspelare med triss har 37 vinnande outs i denna situation.)
Fråga 4. Din hand: QT, bordet: 9♠J62. Vad är sannolikheten att du får stege?
Svar: ca 17%, 5-1

Avdelning 5: Odds för kombinerade drag (turn & river)

Fråga 1. Din hand: 87, bordet: 256♠. Vad är sannolikheten att du träffar färg eller stege?
Svar: ca 54%, 0.85-1 (Det sammanlagda antalet outs är 15.)
Fråga 2. Din hand: A7, bordet: 2J♣6. Vad är sannolikheten att du träffar överkort eller färg?
Svar: ca 16,5%, 5-1 (Du träffar ett A ca 12,5% och runner-runner färg ca 4%)
Fråga 3. Din hand: QJ, bordet: 897♠. Vad är sannolikheten att du träffar par eller stege?
Svar: ca 38,5%, 1.6-1 (Att tänka på här är de negativa överkorten K och A.)


Plugga in oddsen lite bättre? Lär dig sannolikheter

Känner du dig som en vinnare? Här kan du spela poker online