Poker test - allmänt

Jag är inte alltför pretentiös rörande detta test, Texas Hold’em är ett spel utan exakta nycklar. Detta test är dock något du kan pröva ifall du vill få en antydande bedömning av din kapacitet för stunden. Nedan hittar du frågeformuläret och efteråt kan du klicka dig fram till de rätta svaren.

Frågor:

1. Vilken starthand är den bättre i ett ringspel longhanded?

a) 6♠-7♠
b) 7-Q♠

2. Vad ska du göra om du är ”på tilt”?

a) Byta bord
b) Sluta spela
c) Öka insatserna

3. Hur stor är chansen att du träffar en triss (eller bättre) på floppen när du håller ett par?

a) 12 %
b) 16 %
c) 20 %

4. Om du har “nötterna” (bästa möjliga hand) vilket agerande är normalt att föredra?

a) Slowspela
b) Infosatsning
c) Semibluff

5. Om det görs mängder av höjningar före floppen på ditt bord, vilken strategisk justering är bäst lämpad för dig?

a) Spela lösare
b) Spela mer tight

6. Strikt gällande pottoddsen, vad bör du göra i följande fall: motspelaren har satsat 150 enheter och det ligger totalt 400 i potten och bordskorten är 5♥-J♥-2♠-2 och du har 7♥-9♥?

a) Höja
b) Syna
c) Lägga dig

7. Om du har delats T-T vad är det för procent att minst ett överkort kommer på floppen?

a) Mindre än 30 %,
b) Mindre än 50 %,
c) Mer än 50 %

8. Vilken starthand är den bättre när du spelar heads up?

a) 2♣-3♥
b) 4♣-8♥

9. När är det mer taktiskt effektivt är stjäla mörker i en sit & go?

a) Tidigt skede i turneringen
b) Sent skede i turneringen

10. Hur stor är chansen att du fullbordar din färg om du behöver två kort av samma färg på turn och river?

a) 4 %
b) 14 %
c) 24 %

11. I vilken form av spel är pottodds mest en avgörande faktor?

a) Limit ringspel
b) Heads up
c) Pot limit ringspel

12. Vilken hand är bäst lämpad vid spel shorthanded?

a) 3♥-4♠
b) 5-7
c) A♥-8♠

Se svaren