Pokertermer

Termer som används på denna sida med sina innebörder.

All in – Med "att gå all in” menas att du satsar alla dina marker på en och samma gång.

Bad beat – Används vid lite olika tillfällen, men en vanlig benämning är när en hand som varit stor favorit förlorar på grund av det sista eller näst sista kortet.

Draghand – En hand med potential som blir realiserad ifall de rätta korten kommer upp på bordet.

Dominerad hand – Till exempel är A-K dominerad av A-A därför att kungen är det enda ”levande” kortet.

EV (Expected value) – Betyder förväntat värde, det vill säga om en situation genererar ett antingen positivt eller negativt resultat på lång sikt.

Flopp
– De tre första bordskorten.

Hålkort – Korten som du tilldelas i början på varje hand innan floppen.

Hålkortspar (pocket pair) – En starthand som består av ett par.

Kicker eller sidokort – Om bordet visar A-5-T-3-D och du håller A-9, har du ett par med ess och en 9a kicker.

Knappen (button) – Knappen ska ligga framför den spelare som är givare och har sista position efter floppen.

Limpa in – Om du bara betala den mörka avgiften före floppen och inte höjer.

Nuts – Spelaren med “nötterna” håller en oslagbar hand.

Outs eller utvägar – Antalet kort i leken som kan förbättra din hand.

River – Samma sak som det 5e bordskortet.

Runner-runner – Detta är när du behöver förbättra din hand på både 4e och 5e bordskortet.

Table image – Intrycket av en viss spelare hos dennes motspelare

Turn – Samma sak som det 4e bordskortet.

Under the gun – Detta syftar på spelaren som är efter stora mörker och därmed är första spelare att agera.


Andra vanliga pokertermer som inte förekommer i artiklar i denna sidas poker guide:

Angle – Ett dubiöst sätt att skaffa sig fördel vid ett pokerbord genom att utnyttja områden där inga direkta regler finns utan bara oskrivna lagar. Såsom att ”råka” försäga sig eller ”råka” agera när det inte är ens egen tur.

Backdoor – Kallas det när du får en hand på 4e eller 5e kortet som du från början inte spelat på i första hand. Dock kan du haft med detta i beräkningarna, då som en ”nödutgång”.

Blank – Ett kort som läggs på bordet, men som tycks ofarligt i den mån det inte verkar påverka handställningen.

Calling station – Också kallad synmaskin; en spelare som synar alldeles för många händer.

Delad pott (split pot) – En pott som delas mellan två spelare med lika staka händer.

Draw dead – Att satsa på en draghand som inte vinner även om den går in. Exempelvis att satsa på ett stegdrag när en motspelare redan har färg.

Familjepott (family pot) – En hand där alla eller nästan alla spelare gått med.

Overcall – Att syna en satsning trots att flera spelare redan har synat.

Rabbit hunting – Att be om att få se de nästföljande korten i leken trots att handen är färdigspelad.

Raila – Med att raila menas att man tittar på andras spel online.

Rainbow – En flopp som innehåller kort av olika färg.

Scare card – Detta är ett kort som ”skrämmer” en som sitter på en stark hand eftersom det nu finns chans till en ännu starkare i samma kategori. Låt oss säga att en spelare träffat färg på turn med två låga kort på hand och så kommer sedan ytterligare ett kort av den färgen på river vilket gör handen mindre exklusiv.


Av Oscar Sand