Handranking i poker

Här visas hur pokerhänderna rankas, från bäst rankad till sämst rankad. En hand som kommer före en annan i listan slår alltid denna.

royal flush Royal flush – T (tio, ten), J (knekt, jack), Q (dam, queen), K (kung, king) och A (ess, ace) alla i samma färg, vilken är en hand som har samma värde oavsett färg.

färgstegeFärgstege – Fem kort av samma färg i nummerföljd (ess kan även räknas som ett). När två färgstegar möts vinner den högsta valören. Heter flush på engelska.

fyrtal Fyrtal – Fyra kort av likadant värde. Om flera spelare har fyrtal vinner handen med de högre valörerna.

kåk Kåk – Tre kort av ett värde och två kort av ett annat värde. Om flera spelare har kåk vinner handen med den högsta trissen. Heter full house på engelska.

färg Färg – Fem av kort av samma färg. När två färghänder möts vinner den som har den högsta valören.

stege Stege – Fem kort i blandade färger i nummerföljd. Om flera spelare möts gäller samma som för färgstege.

triss Triss - Tre kort av likadant värde. Om två spelare har samma triss  vinner den som har högsta sidokortet.

tvåpar Två par – Två par med olika värde. Om två spelare har tvåpar vinner handen med högsta paret.

par Par – Två kort av samma värde. Ett högre par slår ett lägre par och om två spelare har samma par avgör högsta sidokortet.

högsta kortHögsta kort – Om inget par eller högre finns vinner det högsta kortet, är detta lika vinner det näst högsta osv.

Denna ranking av pokerhänder gäller i varianter som Texas hold'em, Omaha, mörkpoker med flera. I split poker som Omaha Hi/Lo och High/Low Stud gäller annan ranking där det även handlar om att få så låga kort som möjligt. I Badugi där händerna bara består av fyra kort gäller på nytt annan ranking.

Vilken hand vinner i jämna lägen?

När två spelare har samma par, triss eller fyrtal, vinner spelaren som har det högsta sidokortet (kicker).
Exempel: A A 8 x x vinner över A A 7 x x.

Då två spelare har tvåpar vinner spelaren med det högsta paret i sin hand.
Exempel: A A 7 7 x vinner över 9 9 8 8 x.

Om två spelare har färg vinner färgen med den högsta valören.
Exempel: A 9 6 4 2 vinner över K Q T8 3.

Ifall två spelare samtidigt har stege vinner den högre stegen.
Exempel: J T 9 8 7 vinner över 7 6 5 4 3.

När det gäller kåk mot kåk avgörs det vem som har den bästa handen genom vilken triss som är högst.
Exempel: A A A 2 2 vinner över A A K K K.


Av Oscar Sand