Turneringar

I pokerturneringar kan allt ifrån tio till tusentals spelare delta. Antalet prisplatser brukar procentuellt vara lika – ungefär 10% av spelarna i en turnering hamnar på en betald plats.

Pokermarker


När det gäller prisstrukturen brukar de sista prisplatserna bestå av små andelar medan storleken ökar progressivt ju närmare förstaplatsen man kommer. Många har en strategi som gäller att i första hand ha siktet inställt på att komma ”in the money”, det vill säga på en placering där pris utbetalas.

Fas 1
En turnering i Texas hold'em kan delas in i olika faser. Den första fasen inkluderar i denna genomgång från turneringens start tills ungefär hälften av spelarna blivit utslagna. Tidsmässigt tar det inte alls lika lång tid från att hälften av spelarna försvunnit tills en vinnare har korats och turneringen är över. Detta beror dels på att många chanstagare spelar vilt och slås ut i tidigt skede, dels att det sammanlagda antalet marker fördelas på färre spelare allt eftersom spelare slås ut.

I början av turneringen är mörkarna låga och det kostar dig lite att sitta vid bordet även om du inte spelar en enda hand. Just därför är det onödigt att spela halvbra händer i stället för att vänta in starka händer. Att låta bli att gå med i många potter är knappast av ondo då du inte utsätter dig för risken att bli utslagen samtidigt som dina konkurrenter kanske blir det utan att du ens riskerat en enda marker.

Sedelbuntar

Mer om pokerturneringar:

De största pokerturneringarna

Fas 2
När blindsen börjar bli större är det mer kostsamt att förbli overksam. I detta läge kan du spela fler starthänder och gärna mer aggressivt. Det finns många värden i att spela aggressivt i detta läge. Kanske har spelarna rumt omkring dig observerat din tighta spelstil hittills och därför sätter dem dig ofta på starkare händer än du i själva verket har vilket ger dig stora fördelar.

En annan viktig aspekt är att somliga spelare tenderar att bli mer försiktiga när de märker att prisplatserna närmar sig. Skillnaden från turneringens första stadier kan ibland vara påtaglig. I början är det många spelare som hellre chansar än lägger en hand om de redan lagt in en del pengar i potten. De tycker nämligen att det inte är någon större idé att spela vidare mot ett kompakt startfält med avsevärt reducerad stack. Men när prisplatserna närmar sig är det alltså annorlunda, många spelare sitter mer passiva och hoppas att andra ska bli utslagna för att börja spela på allvar igen först när de säkrat en prisplats.

Tre pokerkort

Mer pokerstrategi:

Att spela mot dåliga spelare

Fas 3
Eftersom spelare lämnar turneringen slås borden ihop för att rymma så många spelare som möjligt. När det bara är tio spelare kvar hamnar alla på det sista bordet, finalbordet.

När du är kvar bland de tio sista är varje hopp i placering värd extra mycket prispengar. Därför bör du följa pendlingarna på dina närmaste konkurrenters marker och ibland kanske avvakta ifall en spelare i kris överlever eller inte då det vore synd att åka ut samtidigt som någon annan med betydligt mindre marker är på fallrepet.

I övrigt liknar detta läge ganska mycket en sit & go och du kan använda dina strategier härifrån.

Extra inköp
Extra inköp (rebuys) används i vissa turneringar. Detta innebär att du kan köpa in på nytt en gång efter du har åkt ut i turneringen. Du kan kontrollera ifall detta tillåts eller inte i pokerrummets lobby.

Även om du inte själv vill använda extra inköp kan det påverka dig indirekt. En nackdel med extra inköp är att du i bildlig, eller bokstavlig mening, måste slå ut samma spelare flera gånger. En fördel är att andra spelare som kommer in senare kommer ha lägre antal marker än genomsnittet och kan därför vara lättare att slå ut samtidigt som de bidrar med lika mycket pengar till den totala prispotten.

Läs nästa artikel: Taktiska metoder


Av Oscar Sand