Satsningstrukturer: limit, no limit och pot limit

Relaterat

Freerolls
Gratis poker (poker artiklar)
Fakta om poker (poker artiklar)

Annons

I Texas hold'em finns det tre huvudsakliga satsningstrukturer: fixed limit (eller bara limit), no limit samt blandformen pot limit.

Limit

I limit är satsningsbeloppen förbestämda, fixerade. Vid spelnivån 1/2 är beloppen som kan satsas följaktligen 1 och 2 marker (svenska kronor, dollar osv).

Före floppen och direkt efter floppen kan i detta fall 1 marker satsas och i de nästkommande två satsningsrundorna kan 2 marker satsas. Därutöver kan höjningar samt kontrahöjningar av samma storlek göras. Under en och samma satsningsrunda är totalt fyra kontrahöjningar tillåtna (undantag kan gälla beroende på var man spelar).

No limit
I no limit finns inga begränsningar alls för satsningar. Om en spelare vill satsa alla sina marker före floppen är alltså detta möjligt. Det är dock alltid tillåtet att syna en höjning även om höjningen är större än det sammanlagda antalet marker spelaren förfogar över, vid detta tillfället kallas det att man är "all in". Denna regel är nödvändig för att ingen spelare ska kunna vinna potten enbart för att han förfogar över mer marker än sin motspelare.

Den minsta tillåtna satsningen måste vara av samma storlek som föregående satsning alternativt, om ingen satsning gjorts, storleken av stora mörker.

Pot limit
I pot limit är den högsta tillåtna satsningen detsamma som ligger i potten. Det innebär med andra ord att den maximala gränsen för en satsning kommer öka i takt med att potten växer. Regler för minsta satsning är samma som för no limit.