En genomgång av money management

Money management i poker handlar om hur du förvaltar ditt spelkapital. Men det är inte fullkomligt enkelt hur detta ska gå till.

Högar med pokermarker

Tänk att du har 1 000 kronor och du hittar ett vad där dina vinstchanser är 60%. Detta borde vara en ideal situation. Fast om minsta insats för vadet är 500 kronor ändras samtidigt förutsättningarna.

Ifall minsta insatsen var 50 kronor vore det inte mycket att tveka över – du hade velat spela så många gånger det fanns möjlighet till på grund av den positiva förväntningen och de relativt små fluktuationer detta hade inneburit gentemot ditt kapital. Men när insatsen är 500 kronor, vilket är halva ditt spelkapital inbegrips andra aspekter än bara det specifika vadets förväntade värde. Nu handlar det snarast om ditt spelkapital står pall mot den varians som spelsituationen medför. Eftersom du endast har 1 000 kronor klarar du inte mer än två förluster i rad och 60% vinstchans i en serie av två utfall kan ofta bli 0-2. Vadet ifråga ser därmed dåligt ut med tanke på ditt spelkapital.

Låt säga att du har ett alternativ med en vinstchans på 55% och där minsta insatsen är 100 kronor i stället. Detta är klart mer fördelaktigt då alla faktorer vägts in sett till tillväxtpotentialen hos ditt kapital. Kapitaltillväxten kommer ske långsammare, men samtidigt är riskerna för att bli bankrutt mycket mindre.

Genom detta exempel har du förhoppningsvis förstått vad money management går ut på och varför det spelar en stor roll i poker och andra former av spel.

Tre pokerkort

Mer pokerstrategi:

Att spela mot dåliga spelare

Startnivå, insatsnivå och antalet pengar på bordet
Att sätta in en summa pengar och spela tills den tagit slut och sedan sätta in en ny summa pengar, det är enkelt. Du behöver inte iaktta någon genomtänkt money management för detta. Det är när du börjar vinna som det blir svårare. För när du börjar vinna vill du förmodligen flytta upp till en högre insatsnivå.

Fast som exemplet ovan skvallrar om behövs det en tillräcklig bas innan detta kan göras på ett fördelaktigt sätt. Det finns vissa rekommendationer för hur mycket pengar du behöver beroende på spelform och så vidare. I Texas hold’em är det för det första skillnad på att spela limit och no limit. Svängningarna i spelkapitalet tenderar vara större i det senare fallet. Därför bör man också ha en djupare bankrulle då man spelar no limit.

Innan du går upp till nästa nivå bör du ha ett spelkapital som låter dig göra 5-10 inköp. Om vi pratar om turneringar bör du ha ett spelkapital som täcker 20-30 inköp. Det är bättre att ha för mycket än för lite, risken är att du annars spelar under pressen att prestera snabbt.

Läs nästa artikel: Hur du spelar mot en flock


Av Oscar Sand